Výtvarná soutěž s Novo Nordisk s.r.o.

Milé děti a kamarádi,

určitě jste všichni rádi, že skončilo to nevšední školní období, prázdniny jsou tady a vy se opět můžete vídat se svými kamarády a užívat si léta.  I když za poslední měsíce „koronavirové  období“ zamíchalo našimi plány o pozměnilo způsob našeho každodenního života, máte teď před sebou krásné období a možnost opět si venku hrát, vyrazit na výlety a vydovádět se v přírodě.

Nicméně nás zajímá, jak jste se za poslední měsíce měli, proto bychom Vás opět srdečně chtěli pozvat k účasti ve výtvarné a kreativní soutěži pro děti a dospívající, letos na téma „Můj život s cukrovkou v době koronavirové“.

Protože ne všichni rádi malujete nebo si myslíte, že Vám to moc dobře nejde, můžete se do letošní soutěže zapojit psaným projevem. Napište nám příběh, povídku nebo dopis o svém životě s cukrovkou v době koronavirové. Nebo můžete vytvořit koláže s textem, rodinnými fotkami nebo oblíbenými obrázky.

Zapojit se může celá rodina 😊.

Pokud se rozhodnete namalovat obrázek, kromě malování roušek 😊 můžete třeba namalovat a popsat co jste doma dělali, jak jste si hráli, učili, mluvili nebo potkávali s rodinou a kamarády. Jak jste sportovali anebo komunikovali s diabetologem. Co pro Vás bylo v posledních měsících náročné nebo naopak čeho jste si nejvíce užívali.

Proč se zapojit do výtvarné soutěže?

Výtvarná soutěž dává Vám, dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit i obtížně vyslovitelné pocity a pomoci ostatním pochopit, jaké to je žít s diabetem.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: 4-7 let, 8–11 let a 12–18 let.

Je určena všem dětem a dospívajícím s diabetem.

Obrázky přihlášené ve věkové kategorii 8 – 18 let musí doprovázet krátký text – popis obrázku – pohádku. U věkové kategorie 4–7 let text o obrázku velmi uvítáme!

Obrázky mohou být vytvořené různými technikami (na čtvrtce ve formátu A4 nebo A3). 

Pošlete nám Vaše díla nejpozději do 12. října 2020.

Soutěž je organizovaná ve spolupráci Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a společností Novo Nordisk.

 Pravidla soutěže

  • Obrázek přihlášen do soutěže bude vrácen pouze na vyžádání autora nebo jeho zákonného zástupce.
  • Soutěž není určena dětem zaměstnanců společnosti Novo Nordisk.
  • Účastníci nemusí používat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk.
  • Cílem soutěže není v žádném případě reklama a žádné ze zaslaných uměleckých děl nebude použité pro propagaci léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk.

 

Jak se zúčastnit

Zákonný zástupce dítěte vyplní jménem soutěžícího přihlášku. Každá přihlášená umělecká práce musí být opatřena jménem, adresou a úplnými informacemi včetně názvu kresby. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné soutěžícího identifikovat a kontaktovat. Přihlášku prosím vyplňte i když budete posílat příběh, povídku nebo dopis.

Společnost Novo Nordisk, která přihlašování organizuje, se zavazuje údaje uvedené v přihláškách nearchivovat a dále je nepoužívat pro interní účely.

Výtvarné a psané práce s vyplněnou přihláškou posílejte na adresu:

Výtvarná a kreativní soutěž

Novo Nordisk s.r.o.

Evropská 2590/33c

160 00, Praha 6

Přihláška zde: Přihláška Výtvarná soutěž 2020

 

Těšíme se na Vaši účast!