Měsíc: Leden 2023

Příspěvky VZP na pomůcky pro diabetiky v roce 2023

3 000 Kč přispěje VZP pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus bez omezení věku na tyto pomůcky: dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru, glukometr nad rámec hrazeného množství z v.z.p., příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok), inzulinová pera …