Chcete nám pomoci a podpořit naši činnost?

Pokud byste chtěli podpořit naši činnost, nebo naše konkrétní aktivity, pro uzavření darovací smlouvy nás kontaktujte na telefonu 775 125 443 nebo na e-mailu spolek@diapozitiv.cz

Bankovní spojení pro finanční příspěvky na základě darovací smlouvy: Raiffeisenbank a.s.,  č.ú. 1027725604/5500

Darovací smlouvu pro Vás budeme mít připravenou, ale samozřejmě budeme akceptovat i darovací smlouvu Vámi zaslanou.

Poskytnutí daru je podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), vždy daňově neuznatelným výdajem (nákladem). Při splnění určitých podmínek (příjemce, účel, výše) lze však uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně, tj. o částku poskytnutého daru lze snížit základ daně z příjmů fyzických osob (§ 15 odst. 5 ZDP) i daně z příjmů právnických osob (§ 20 odst. 8 ZDP). To se provádí vždy až v daňovém přiznání. Poskytnutí daru snižuje pouze daň z příjmu, odvody na zdravotní a sociální pojištění nejsou nijak ovlivněny. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Děkujeme všem z celého srdce za veškeré finanční či materiální příspěvky 💝