Anonymní dotazník – příspěvek na péči pro diabetické děti

Rodiče diabetických dětí se na nás často obrací s otázkou, proč panují tak velké rozdíly v přiznávání příspěvku na péči pro jejich děti. Je to díky nesystematičnosti a základní nejednotnosti v posuzování diadětí ze strany posudkových lékařů OSSZ, při odvoláních se navíc ukazuje, že posudková komise MPSV má často ve svých řadách maximálně pediatra, ale žádného odborného lékaře – diabetologa nebo endokrinologa.

V příkladech z praxe se poté stává, že posudkový lékař OSSZ nebo posudková komise MPSV u devítileté diabetické dívky (která používá moderní technologie typu AAPS a nově se učí započítávat TUKOPROTEINOVÉ jednotky) napíše ve zdůvodnění úplného odebrání příspěvku na péči větu „ve svém věku a s ohledem na dobu trvání diabetu v délce šest let musí již umět počítat VÝMĚNNÉ jednotky sama“. Velmi oblíbený slovní obrat z posudků, který nám rodiče citují, je věta „oprávněná osoba nepotřebuje oproti svým vrstevníkům v základní životní potřebě stravování mimořádnou péči“.

Běžně se tak stává, že například 13ti letá dívka s diabetem, celiakií, a lehkou mentální retardací příspěvek na péči nemá přiznaný, a na druhé straně naší republiky 17ti letý chlapec „pouze“ s diabetem pobírá II. stupeň příspěvku na péči. Mezi další nešvary systému posuzování patří často plošné odebírání příspěvku na péči po dovršení desátého či patnáctého roku věku diadítěte.

Celkový dojem z posuzování diadětí lze shrnout do známého rčení „jiný kraj, jiný mrav“. To ale rozhodně není v tomto případě správné.

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění anonymního dotazníku ZDE, jehož výsledky budou použity pro jednání se senátory a se zástupci MPSV vedoucí ke sjednocení příspěvku na péči pro diabetické děti.

Pokud byste nám chtěli sdělit i Vy své zkušenosti s příspěvkem na péči pro Vaše diabetické dítě, můžete nás kontaktovat na našem e-mailu spolek@diapozitiv.cz

Děkujeme Vám za spolupráci 💗