Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách

V rámci České pediatrické společnosti ČLS JEP se podařilo iniciovat vytvoření Pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, učitelé, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.

Cílem pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách je zlepšit postavení dětí s chronickým onemocněním ve školách a školkách. Důvodem pro ustavení této organizační složky jsou stále častěji se vyskytující situace, kdy je dětem vyžadujícím občasnou asistenci či dohled nad aplikací léků ve školských zařízeních odmítán přístup ke vzdělání. Příčinou aktuálního neuspokojivého stavu je nedostatečná právní úprava, která by řešila podávání nutné medikace ve školách. Jako typický příklad lze zmínit dítě s diabetem 1. typu, problémy podobného rázu ale vídáme též u dětí s epilepsií či astmatem.

Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.

Aktuálně je pracovní skupina v tomto složení:

Bc. Anna Arellanesová – Česká asociace pro vzácná onemocnění
MUDr. Simona Bělohlávková – Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
MUDr. Jiřina Dvořáková – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP
PhDr. Lenka Felcmannová, PhD. – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Mgr. Agáta Jankovská – Aliance pro individualizovanou podporu
Mgr. Josef Haláček – Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov
Mgr. Michaela Knížová – Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
MUDr. Lenka Petruželková, PhD. – Česká diabetologická společnost ČLS JEP
Mgr. Veronika Plachá – právní služby
MUDr. Lukáš Plachý – Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Prim. MUDr. Lucie Procházková – Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Mgr. Edita Satínská, PhD. – Katedra speciální pedagogiky, PF Ostravské univerzity, Ostrava
Zdeňka Staňková – Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Vedoucí této Pracovní skupiny je prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Jako první krok pracovní skupina připravila základní informace o problematice začleňování chronicky nemocných dětí do škol a školek určené ředitelům těchto institucí a vzor smlouvy mezi školou a rodiči dětí vyžadující zvláštní péči z důvodu chronického onemocnění.

Potřebné dokumenty: 
Diabetes 1. typu – Informace pro školu
Průvodní dopis ke smlouvě
Smlouva mezi školou a rodiči
Příloha č. 2 – Plán péče o dítě ve škole