Očkování chronicky nemocných osob

Osoby s chronickými onemocněními či zdravotními stavy, které jsou podle vědeckých studií ohroženými z důvodu vysoké pravděpodobnosti těžkého průběhu covid-19, je nutné očkovat přednostně. Mezi ně patří i pacienti s diabetem, vždy se ale nejdříve poraďte se svým lékařem.

Chronicky nemocné osoby se mohou nechat očkovat:

 1. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován či hospitalizován (centrum specializované péče/specializovaná klinika/ambulance),
 2. u praktického lékaře,
 3. v očkovacím místě při splnění podmínky věku/profese.

Okruh osob a způsob přihlašování se na každém místě trochu liší:

1. Zdravotnické zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován nebo hospitalizován

(centrum specializované péče, specializovaná klinika, ambulance)

KOHO: pacienty, kteří se léči na specializovaném pracovišti, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem podle tabulky prioritizace skupin:

vyšší priorita:

 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
 • obezita (BMI > 35 kg/m²)
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
 • onkologické onemocnění
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

 

nižší priorita:

 • vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2m rozestupů apod.
 • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

JAK: centrum osloví své pacienty/pacient sám zkontaktuje centrum

2. Praktický lékař

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

KOHO: své pacienty, které má v „kartotéce” a u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob (70+) – pacienty s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK: praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví

 

3. Očkovací místo

KOHO: osoby starší 70 let, pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení, zdravotnické pracovníky

JAK: je nutné se registrovat přes centrální rezervační systém (více viz článek o centrálním rezervačním systému)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR