Sbírka Nadačního fondu Univerzity Karlovy

S hrůzou jsme včera sledovali situaci okolo střelby na filozofické fakultě Univerzity Karlovy…..

Žádná slova na světě nevyjádří bolest, kterou cítíme……

Upřímnou soustrast všem rodinám, které ztratily své děti 🖤

Pomozte i Vy, prosím:  Sbírka Nadačního fondu UK podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na FF UK