Ceník Medtronic Czechia s.r.o. platný od 1.1.2021

Přejeme všem příjemné a pohodové Vánoce 🎄

Interaktivní webinář motolského týmu

V pondělí 14.12.2020 od 18:00 hod. pořádá tým lékařů z FN Motol  pro pacienty interaktivní webinář, který se týká systému CONTROL-IQ.

Pokud byste měli zájem webinář shlédnout, můžete se k němu připojit ZDE

Jak využívat správně funkce systému CONTROL-IQ

Odkaz na video motolských autorů představuje základní funkce systému Control-IQ a je úvodem pro jeho správné využívání.

Video můžete shlédnout  ZDE

RYCHLÝ NÁVOD NA NASTAVENÍ CONTROL-IQ PRO UŽIVATELE INZULINOVÝCH PUMP T:SLIME X2-TANDEM

Edukace pro uživatele inzulinové pumpy t:slim X2 -Tandem – aktualizace CONTROL-IQ

Ve čtvrtek 10.12.2020 pořádáme v naší edukační kanceláři v Oseku (okr. Teplice) edukaci pro uživatele inzulinových pump t:slim X2 – Tandem, kteří mají zájem zprovoznit si nově spuštěný Control-IQ. Podmínky, které je nutné splnit pro jeho aktualizaci a následné používání, jsou následující:

  • věk minimálně 6 let
  • váha minimálně 25 kg
  • spotřeba inzulinu minimálně 10 jednotek za den

K aktualizaci je nutné mít aktualizační klíč, který generuje A.IMPORT.CZ s.r.o.

Aktualizační klíč lze získat dvěma způsoby:

  • splnění online testu/školení na webu firmy, a po vygenerování aktualizačního klíče (za cca 2 dny) si aktualizaci udělat sám doma
  • edukace s edukátorem firmy (v našem případě to bude naše milá a ochotná Mgr. Karolína Peterková), která po edukaci každému aktualizační klíč zajistí

Ideálně by si aktualizaci měli nejdříve všichni zkonzultovat s ošetřujícím lékařem.

Edukace s Karolínou bude probíhat v několika blocích v rozdělení po 10 osobách – začínáme v 10:00 hod. první desítkou přihlášených, pokračujeme ve 12:00 hod., 14:00 hod, a poslední blok bude od 16:00 hod. Nezapomeňte si v přihlášce zaškrtnout čas, který Vám pro edukaci vyhovuje – potvrzení o přijetí přihlášky a zařazení k danému času obdržíte na Váš e-mail, který si vyplníte v přihlášce.

Volná místa jsou k dispozici již pouze v termínu od 10:00 hod.

Zároveň Vás prosíme, přihlašujte se pouze v nejnutnějším složení (rodič + diaděcko, max. oba rodiče + diaděcko) z epidemiologických a kapacitních důvodů.

Přihlášky na edukaci  naleznete ZDE

Těšíme se na Vás! 😉

EDUKACE ON-LINE 2020: Nutriční příprava na Vánoce s Mgr. Anetou Sadílkovou, nutriční terapeutkou III. interní kliniky VFN

Edukace online 2020 je projektem pacientské organizace PaciMed ( http://www.pacimed.cz), který finančně podpořila firma Novo Nordisk (www.novonordisk.cz).

Jedná se o 8 + 1 edukací on-line, které proběhnou v listopadu a prosinci 2020 s bezplatným přístupem pro pacienty, kteří se potýkají s obezitou, cukrovkou nebo kardiovaskulárním onemocněním. Přístup mají také rodinní příslušníci či ti, kteří se o tuto problematiku zajímají. Díky tomu, že budou edukace on-line probíhat na konci roku, jsou příhodně zaměřeny na rekapitulaci končícího roku a přípravu na nový začátek roku 2021.

Jak to bude probíhat? Edukace budou probíhat vždy formou on-line setkání pomocí aplikace ZOOM Meeting. Odkaz na tuto edukaci naleznete zde:  https://zoom.us/meeting/register/tJcqduGvqTwjGNPPyCJvEVNnG5QWu9m_Azz2

Na odkaz stačí kliknout a do edukace se přihlásit. Na každé edukaci uslyšíte vždy krátké představení přednášejícího, a edukační část formou připravenou přednášejícím. Na závěr se můžete těšit na diskuzi s přednášejícím o vlastních zkušenostech s onemocněním.

Nasální glukagon BAQSIMI má od 1.12.2020 částečnou úhradu od zdravotních pojišťoven

Mezi prosincové novinky patří informace, že od 1.12.2020 dostal nasální glukagon BAQSIMI částečnou úhradu zdravotní pojišťovny ve výši 478,- Kč.

Mnohem důležitější ale je informace, že se doplatek bude počítat do ochranného ročního limitu, což u dětí do 18ti let činí 1000,- Kč/rok.

Rodiče diabetických dětí tak sice v lékárně zaplatí za BAQSIMI celou částku (maximálně by to mělo být 2520,- Kč), ale pojišťovna jim vrátí minimálně 1500,- Kč zpět. V případě, že v daném roce již nějaké jiné léky se započitatelným doplatkem hradili a limit mají např. už celý splněný, tak by jim měla zdravotní pojišťovna vrátit celou částku.

Vracení peněz od zdravotní pojišťovny probíhá většinou do 60 dní po skončení příslušného čtvrtletí.

Doufáme, že tato informace rodičům diabetických dětí i dospělým diabetikům pomůže a věříme, že lék teď bude již pro všechny dostupnější.

Zveme Vás na virtuální konferenci Tělovýchovné lékařství 2020, která se koná ve dnech 13.-14.11.2020

Znáte Světový den štědrosti a dobrých skutků – Giving Tuesday?

Giving Tuesday je globální dárcovské hnutí. Kampaně se na tzv. “Štědré úterý” odehrávají téměř ve všech zemích světa.
Giving Tuesday letos připadá na úterý 1. prosince 2020. Slaví se vždy první úterý po Dni díkuvzdání.

Prosíme, podpořte náš projekt! Více informací naleznete zde:

https://www.giving-tuesday.cz/edukacni-centrum-diapozitiv/

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za posledních devět let se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci.
Každý se může zapojit způsobem, který je pro něho smysluplný. Neexistuje žádné omezení, jak dělat dobro. Každý projev štědrosti a každý dobrý skutek se počítá, byť jsou sebemenší. O darování a štědrosti je třeba mluvit. Kampaň inspiruje lidi po celém světě,
aby také konali dobré skutky a podporovali ty organizace, kterým věří. Krizi navzdory. Dobré skutky ani štědrost totiž nikdo nezakázal.

Děkujeme z celého srdce všem našim dárcům, sponzorům a pravidelným přispěvovatelům za jejich štědrost!

 

Jak na tukoproteinové jednotky v praxi

Otázek okolo správného počítání tukoproteinových jednotek je stále mnoho. Dovolujeme si proto sdílet perfektní článek MUDr. Lukáše Plachého, lékaře diabetologického oddělení Pediatrické kliniky FN Motol, který poskytl skvělému časopisu DIAstyl.

O tucích a bílkovinách je spíše známé, že snižují glykemický index potravy – zpomalují vstřebávání sacharidů ze střeva do krve a omezují tak vzestup glykemie po jídle. V případě klasických jídel nebývá třeba měnit dávku aplikovaného inzulinu s ohledem na množství tuků a bílkovin, které obsahují.

To však neplatí u potravin, které obsahují tuků nebo bílkovin opravdu hodně (např. pizza, lasagne, hamburger, …). Tuky i bílkoviny se totiž dokážou v lidském těle na glukózu částečně přeměnit v biochemické dráze zvané glukoneogeneze. Navíc stimulují tvorbu hormonů, které v lidském těle působí opačným způsobem než inzulin (např. glukagon). Tuky i bílkoviny tedy dovedou glykemii po jídle výrazně ovlivnit.

Tukoproteinová jednotka

Bylo zjištěno, že tuky a bílkoviny v jídle s energetickou hodnotou 100 kcal vyžadují přidání stejného množství inzulinu jako 10 g sacharidů (1 výměnná jednotka). Množství potravy obsahující energii 100 kcal v tucích a bílkovinách se proto nazývá jednou tukoproteinovou výměnnou jednotkou.

Účinek tuků a bílkovin je zpožděný

Na rozdíl od sacharidů se efekt tuků a bílkovin neprojeví bezprostředně, tuky a bílkoviny typicky glykemii zvyšují až s odstupem přibližně 1,5–2 hodiny po jídle. Jejich působení na glykemii je relativně dlouhé, může trvat i několik hodin (viz. Obrázek 1).

Zpožděný účinek tuků a bílkovin nám nedovoluje jednoduše zvýšit dávku inzulinu před jídlem. Takový inzulin by působil mnohem dříve, než by se začal projevovat efekt tuků a bílkovin. Následkem by tedy logicky byla hypoglykemie. U lidí, kteří jsou léčeni inzulinovými pery, může být konzumace jídel s vysokým obsahem tuků a bílkovin skutečným oříškem. Většinou se doporučuje aplikace standardního množství inzulinu před jídlem a následné podání druhé dávky inzulinu pokrývající tuky a bílkoviny s odstupem přibližně 1 hodinu po jídle. Jedinci léčení inzulinovou pumpou mohou v tomto případě profitovat z různých typů bolusů, které jejich pumpa umožňuje aplikovat.

Řešením je kombinovaný bolus

Ve většině případů používáme při léčbě diabetu inzulinovou pumpou jednoduchý bolus. Tento bolus funguje podobně jako aplikace inzulinu pomocí inzulinového pera, dané množství inzulinu je do podkoží celé aplikováno za relativně krátkou dobu. Alternativou k jednoduchému bolusu je rozložený bolus, v tomto případě nastavíme dobu, po kterou chceme, aby dané množství inzulinu bylo aplikováno. K pokrytí jídla, které kromě sacharidů, obsahuje i velké množství tuků a bílkovin, použijeme kombinaci obou výše zmíněných bolusů (tzv. kombinovaný bolus). Část inzulinu potřebnou k pokrytí sacharidů (např. na těsto pizzy) aplikujeme ihned, druhou část inzulinu, potřebnou k pokrytí tuků a bílkovin (např. na různé přísady na pizze – sýr, šunka, …) necháme rozložit do několika hodin. Délku rozložení bolusu volíme dle množství tukoproteinových jednotek, které dané jídlo obsahuje – čím více tukoproteinových jednotek, tím delší doba rozložení kombinovaného bolusu (viz. Tabulka 1).

Vyzkoušejme si to na příkladu

Pokrytí jídla s relativně vysokým obsahem tuků a bílkovin pomocí inzulinové pumpy si názorně ukážeme na konkrétním příkladu pizzy Hawai, kterou jsme využili při edukačním sezení s dětmi, které jsou léčeny s diabetem v našem centru. Dle informací z pizzerie, 300 g naší pizzy Hawai obsahuje 80 g sacharidů, 27 g bílkovin a 15 g tuků. Energetickou hodnotu bílkovin vypočítáme vynásobením množství proteinů v gramech číslem 4 (1 g bílkoviny má energetickou hodnotu 4 kcal), energetickou hodnotu tuků vypočítáme vynásobením množství tuků v gramech číslem 9 (1 g tuku má energetickou hodnotu 9 kcal). Tímto způsobem zjistíme, že naše pizza obsahuje v bílkovinách energii 108 kcal a v tucích 135 kcal, v tucích a bílkovinách tedy dohromady 243 kcal. Pokud jedna tukoproteinová jednotka odpovídá 100 kcal tuků a bílkovin (viz výše), 300 g pizzy Hawai obsahuje kromě 8 sacharidových výměnných jednotek navíc 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek (odpovídá 24 g sacharidů, 1 VJ=10 g sacharidů). Těchto 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek by způsobilo hyperglykemii, pokud by s nimi nebylo počítáno a nebyly adekvátně pokryty inzulinem.

Pizzu pokryjeme inzulinem pomocí kombinovaného bolusu. Celkové množství sacharidů do bolusového kalkulátoru zadáme 104 g (80 g sacharidů pizza obsahuje, dalších 24 g přidáme na pokrytí tuků a bílkovin). Z celkového bolusu budeme 77 % aplikovat okamžitě (80 g sacharidů odpovídá 77 % z celkového množství 104 g sacharidů), zbylých 23 % z celkového bolusu rozložíme (24 g sacharidů získaných přeměněním z tuků a bílkovin odpovídá 23 % z celkového množství 104 g sacharidů). Dle Tabulky 1 určíme, že kombinovaný bolus rozložíme na 4 hodiny (pizza obsahuje 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek). Celé schéma aplikace kombinovaného bolusu shrnuje Obrázek 2.

Nedejte se odradit zdánlivou složitostí

Výpočet tukoproteinových výměnných jednotek vypadá na první pohled složitě. Důležité je, že se ale v praktickém životě týká pouze několika málo jídel. Pokud si jednou tukoproteinové jednotky u své oblíbené pizzy nebo hamburgeru spočítáme, můžeme tento výpočet použít kdykoli si dané jídlo budeme chtít dát znovu. Při opakovaném použití kombinovaného bolusu na stejné jídlo je vhodné upravit množství inzulinu i poměr rozložení dávky inzulinu mezi jednotlivými složkami kombinovaného bolusu podle předchozí zkušenosti.

Zdroj: www.diastyl.cz

 

Ceník Medtronic Czechia s.r.o. platný od 1.11.2020

SmyčkaFest 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že edukační víkend SmyčkaFest 2020, který se měl konat ve dnech 27.11.-29.11.2020 v hotelu Medlov, je zrušen.

O případném novém termínu akce v roce 2021 Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

Nový termín SmyčkaFest 2020: 27.11.-29.11.2020

Přihlášky na tento edukační víkend se budou otevírat s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v průběhu října 2020. Odkaz k přihlášení poté naleznete zde.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k této akci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu petra.mrackova@diapozitiv.cz

Smutné oznámení 🖤

S obrovskou bolestí v srdci si dovoluji všem oznámit, že naše Radka, naše vždy pozitivní a usměvavá Radka, moje top nej kamarádka, moje kolegyně v DIApozitivu a naše milá a šikovná místopředsedkyně, paní ing. Radka Pechrová, dne 17.10.2020 nečekaně zemřela. 
Prosím, zapalte si za Radku svíčku, vzpomínejte na ní jen v tom nejlepším a v paměti ji uchovejte tak, jak jsme ji všichni znali…..pořád rozesmátou 🖤🖤🖤
   PM

 

 

 

Užiteční pomocníci – kalkulačka tukoproteinových jednotek a kalorické tabulky

Chtěli byste si do svého mobilu stáhnout kalkulačku tukoproteinových jednotek, či kalorické tabulky? Stačí jen naskenovat příslušné QR kódy – za jejich vytvoření patří díky Martinovi Škareckému 👍