V Česku se můžeme pochlubit dostupností moderních technologií pro diabetiky. Potřebovali bychom však nelékařské odborníky

Moderní inzulinové pumpy, senzory i chytrá inzulinová pera – to vše dnes pomáhá zvládat onemocnění i českým diabetikům. Velmi dobrou dostupnost nových technologií u nás přitom mají diabetici I. typu, kterým je hradí pojišťovna. Právě díky senzorům a pumpám je přitom možné automaticky dávkovat inzulin, aniž by pacienti stále museli propočítávat příjem sacharidů, a zajistit mnohem lepší kompenzaci. Rezervy ovšem máme ve spektru odborníků, kteří se do péče o diabetiky zapojují. Dnes totiž milion diabetiků léčí praktici a diabetologové, kterým v péči pomáhají zdravotní sestry. Jenže diabetes je onemocnění, jehož úspěšná léčba velmi závisí na edukaci a zapojení pacienta. Proto by bylo na místě, aby se do péče zapojili také například nutriční terapeuti, díky čemuž by se lékařům uvolnily ruce a měli by více prostoru na management léčby. Na summitu Technologie a inovace ve zdravotnictví, který uspořádalo vydavatelství Media Network, to řekl profesor Martin Prázný z III. Interní kliniky 1. LF a VFN.

„V posledních letech jsme udělali velký pokrok – v určitých věcech se můžeme považovat za vzor vývoje, a to možná i na globální úrovni. V České republice jsou výborně dostupné technologie zejména pro diabetiky I. typu. Nové technologie, které se dnes dostávají do medicíny, však na sebe navazují celou řadu činností, které ještě nemáme optimálně pokryté, a budeme o tom do budoucna muset více přemýšlet,“ uvádí Martin Prázný.

U pacientů s diabetem I. typu, kterých je v Česku kolem 50 tisíc, je naprosto nezbytné podávání inzulinu. Ten je třeba pečlivě dávkovat, protože předávkování způsobí hypoglykémii, zatímco bez inzulinu pacient dostane hyperglykémii a po určité době bez inzulinu by zemřel. Pacient si tak stále musí počítat příjem sacharidů a podle toho si vždy před jídlem píchat dávku inzulinu.

„Pacienti odhadují více či méně přesně, a podle toho vypadá jejich kompenzace. Ve Spojených státech bylo ještě před pěti lety asi jen 20 procent diabetiků I. typu slušně kompenzovaných. V České republice se situace významně zlepšuje také s tím, jak přicházejí nové modely senzorů a automatických inzulinových pump,“ konstatuje profesor Prázný.

Nové technologie fungují tak, že je senzor propojen s chytrým telefonem či pumpou, která pak z velké části dávkuje inzulin sama. Pacient se tak pouze pumpě oznámí, že se chystá něco sníst, a musí se o zařízení adekvátně starat.

„Do budoucna se možná dočkáme systému, kdy toto oznamování nebude potřeba. Zatím pacient musí systém udržovat funkční – musí mít funkční senzor, inzulin v zásobníku, musí tam být baterka a kanylka, která je zapíchnutá do podkoží, přičemž jehla se musí vyměnit každý třetí den. Přesto je to pro pacienta mnohem jednodušší než uvažovat, jakou mám zrovna glykémii a zda si mám vzít korekční dávku,“ doplňuje Martin Prázný.

Nejdražší individuálně hrazená léčebná pomůcka pro české pacienty

Pacienti dnes mají k dispozici řadu senzorů a systémů, díky nimž v chytrém telefonu mohou svůj stav sledovat. Právě to také bude trend i do budoucna, protože není pravděpodobné, že by všem pacientům bylo v dohledné době možno transplantovat Langerhansovy ostrůvky nebo pěstovat buňky, které by pak dostávali.

„V České republice jsme na tom z hlediska penetrace inzulinových pump docela slušně – v regionu střední a východní Evropy jsme na druhém místě za Slovinskem. Stále však máme rezervy, jsme stěží na 50 procentech u diabetiků I. typu a musíme jít dál. Přesto můžeme být příkladem pro některé jiné státy, které tak dobrý přístup k moderním technologiím nemají. U nás totiž nastala souhra na všech úrovních a děkujeme plátcům, že jsou ochotni hradit senzory v takovém rozsahu, že je to nejdražší individuálně hrazená léčebná pomůcka pro české pacienty vůbec,“ popisuje Prázný.

Bloku s názvem Technologie ve zdravotnictví – současné a budoucí průlomové možnosti léčby se zúčastnil Martin Prázný z III. Interní kliniky 1.LF a VFN a Michal Vondraš, Country Manager Medtronic Czechia s.r.o. Diskuzi moderoval šéfredaktor ZD Tomáš Cikrt.

Data snímaná senzorem se přitom dají odesílat na server, kde je může kontrolovat lékař. Díky reportu dokáže odborník na dálku popsat onemocnění daného pacienta a říci, kde přidat či ubrat. Zároveň vidí i tzv. time in range, tedy dobu strávenou v cílovém rozmezí, která by měla být alespoň 70 procent. Díky tomu je možné sledovat přímý dopad zavedení senzorů do praxe a spočítat efektivitu technologie – což je pak silný argument i pro plátce péče.

Vedle toho existují i chytrá inzulinová pera, která mají paměť, a díky sběru dat se lékař na dálku dozví, kolik a kdy si pacient inzulinu aplikoval. Do budoucna by se tato chytrá pera měla propojit s kontinuální monitorací. Ta by se nemusela soustředit jen na glykémii, ale i na ketolátky, což je důležité zejména u dětí. Vedle toho lze díky monitoraci sledovat pohyb, srdeční rytmus, teplotu, hmotnost či životní styl.

Využijme nutriční terapeuty

K realizaci tohoto telemedicínského přístupu je ovšem třeba, aby měl lékař prostor se daty zabývat – těžko to bude dělat ve chvíli, kdy má jednoho pacienta v ordinaci a dalších deset v čekárně. „Bohužel v dnešním modelu diabetologické ambulance je lékař, sestra a pacient. Sestra slouží jako recepční, sekretářka, edukátorka dávkování inzulinu, řeší předpisy zdravotnických pomůcek. Na lékaři je naprostá většina komunikace s pacientem, což by mělo znamenat, že se proberou možnosti, nastolí se strategie léčby, zkontroluje se efektivita a bezpečnost. Pak tam ale jsou další povinnosti, jako je edukace pacientů, životní styl, management nepravostí pacienta – zkrátka toho, co by se mělo probírat, je celá škála. Jenže lékař má omezený čas, a když si má vybrat, co s pacientem, tak místo sáhodlouhého rozhovoru zvolí farmakoterapii. Všechno ostatní ustupuje do pozadí,“ přibližuje Martin Prázný.

Z tohoto přístupu pochopitelně mohou být mnozí pacienti frustrovaní. Nejčastější stížností diabetiků tak je, že s nimi lékař nemluvil, jen jim napsal recept. Podobně se ani lékařům nelíbí, že pacienty nestíhají. Proto by bylo na místě začít zavádět nové modely péče.

„Dnes máme možnost využívat nutriční terapeuty, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a vyznají se v dietě a životosprávě. Právě oni by mohli sejmout část břemene z lékařů, takže by se mohli více zaměřovat na léčebné strategie a komunikaci hlavních léčebných cílů, kontrolovat efektivitu a bezpečnost léčby či používat silné motivační prvky. Věřím také, že technologie mohou přinést pracovní nástroj pro nelékaře, kteří si podle nastavených kritérií dokážou zanalyzovat, kde jsou chyby,“ načrtává Prázný. Díky tomu by bylo možno pomáhat a preventivně působit i u prediabetiků nebo u obézních pacientů.

U diabetiků II. typu zatím nejnovější technologie hrazené pojišťovnou nejsou, lze ale očekávat, že některé z nich se začnou užívat i tady. Zároveň lze právě zde očekávat větší využívání nástrojů ke kontrole životosprávy a zdravého životního stylu.

„Implementace je nezbytná, takže čím dál více lékařů absolvuje kurzy zaměřené na kontinuální monitoraci. Víme, že technologie jsou dnes základem pro telemedicínu. My telemedicínu děláme už teď, ale je to živelné, ne vždy řízené a ne vždy za to dostaneme zaplaceno. Musíme také uvažovat o nových modelech diabetologické péče, větší podpoře a zapojení nelékařů, protože jen se stávajícími lékaři se to zvládnout nedá,“ uzavírá profesor Prázný.

Summit Technologie a inovace ve zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory hlavního odborného partnera Medtronic, generálních partnerů Roche, Novartis a Leo Pharma, partnerů OKsystem, CCA Group a Sprinx a marketingového partnera Zentiva.

Zdroj: zdravotnickydenik.cz

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna navyšuje v reakci na rostoucí inflaci příspěvek na pomůcky a služby pro diabetiky. K navýšení, které dnes schválila Správní rada VZP, dojde už od 1. července

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus do celkové výše 3 000 Kč můžete využít na jednu nebo více pomůcek/služeb v rámci tohoto programu:

 • na dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu
 • na jehly k inzulinovým perům nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
 • na testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi
 • na příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové)
 • na senzory k přístroji na kontinuální měření glykémie nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
 • na port pro aplikaci inzulinu
 • na odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru)
 • na vinuté tampony (používají se společně s dezinfekčním roztokem, příspěvek se vztahuje na tampony nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění; na dokladu může být uveden název „tampony buničité“, „dělené buničité tampony“ apod.)
 • na gely a krémy zlepšující hojení ran, hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech (např. Wellion krém/Hemagel pro hojení ran)
 • na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržicí obinadla, fixační fólie, bariérové spreje např. Cavilon apod.)
 • na lancety a lancetová pera
 • na příslušenství k přístrojům na měření hodnot glukózy
 • na přístrojové ošetření nohou – pedikérské ošetření provedené poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s. Podmínkou je předložení dokladů o absolvování nejméně 4 ošetření (pravidelná péče)

Jaké doklady budete potřebovat

 • doklad o zaplacení dané pomůcky/služby (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)
 • doklad o diagnóze (např. průkaz diabetika, lékařské potvrzení)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

Zdroj: vzp.cz

Jaké novinky nás čekají na podzim 2022 u Ypsomedu?

Pro uživatele inzulinové pumpy YpsoPump a všechny, kteří o jejím pořízení uvažují, má Ypsomed samé dobré zprávy a novinky, které by měly být od podzimu 2022 dostupné 😊

 • systém mylifeDose – vzdálené podávání inzulinu/bolusu přes mobil
 • systém CamAPS FX –  uzavřený systém – automatické podávání inzulinu

Bližší informace naleznete na odkazu níže, a samozřejmě pro všechny zájemce přichystáme na podzim na toto téma pěknou edukaci 👌

https://www.mylife-diabetescare.com/cs-CZ/loop-program.html?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCC6zLUxhMKBRYqUCH1Hy4vWBXZFJJdGz6IIdN9xfbJ-o3s93XkMY0xoCxfUQAvD_BwE

Noc snů v ZOO Děčín

Po dvou letech, kdy se Noc snů v žádné ZOO nekonala kvůli opatřením proti COVID-19, se letos brány vybraných ZOO po celém světě opět pro zdravotně postižené děti otevřou!

Letos jedeme do ZOO v Děčíně, kde se Noc snů koná v pátek 3.6.2022 od 18:00 hodin. Pokud se chcete s DIApozitivem Noci snů zúčastnit, napište nám na spolek@diapozitiv.cz

POZOR!!!!  Počet míst je omezený, bez přihlášení se není možné zúčastnit!

Děkujeme za pochopení 😉

 

 

Edukační diavíkend 2022 – Kemp Fousek u Soběslavi

Aktuálně k 7.4.2022 – kapacita našeho edukačního víkendu byla během několika hodin naplněna – děkujeme všem zájemcům 😊 Přihláška zůstává ale nadále otevřená – můžete se přihlásit jako náhradníci 🙂

Srdečně zveme naše členy i nečleny na náš letošní první edukační diavíkend, který se koná ve dnech 19.5. – 22.5.2022 v kempu Fousek u Soběslavi. Přihlášky naleznete ZDE

Přejeme všem veselé Velikonoce!

Archeologie pro děti i dospělé zábavnou formou? Ano! Pojeďte s námi do HistoryParku v Ledčicích!

Chcete zažít prima sobotní jarní odpoledne, kdy bude pro vaše děti připravena skvělá zábava a vy si budete moci odpočinout a popovídat si o všem možném? Pojeďte s námi do HistoryParku do Ledčic, odkud je překrásný výhled na horu Říp!

Dětem se budou věnovat zkušení lektoři, kteří s nimi budou nejen aktivně odkrývat nálezy, vyrábět pravěké nástroje, nebo pracovat s detektorem kovů, ale také je seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlením krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí. Po zhruba dvouhodinovém programu si děti mohou prohlédnout celý areál, a nejen pro ty menší je k dispozici dětské hřiště 😊

My, rodiče, si zatím můžeme popovídat, porozhlédnout se po areálu nebo prostě jen posedět na piknikových dekách či se posilnit v občerstvení U mamuta.

Přihlášku na akci naleznete ZDE

Bližší informace a pokyny k úhradě za animační program obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky.

Budeme se na vás těšit!

Workshop „Tvoříme smyčku Android APS“ s Martinem Škareckým

Před několika dny se uživatelům smyčky AAPS objevila na jejich telefonech poměrně neoblíbená hláška „Verze 3.0.0.1 je k dispozici“ .

Protože zaznamenáváme ohlasy rodičů diadětí i dospělých diabetiků s tím, že by potřebovali s aktualizací smyčky odbornou pomoc, připravili jsme pro vás workshop, při kterém vás odborník na slovo vzatý Martin Škarecký provede krok za krokem všemi potřebnými úkony, kdy na závěr workshopu budete odcházet s funkční aktuální verzí smyčky.

Cena účasti na workshopu je 500 Kč za osobu ( za počítač/notebook, tedy za jednu vytvářenou smyčku), takže si s sebou bez obav můžete vzít jak své drahé polovičky, tak samozřejmě i děti (maximálně 4 osoby jako rodina) – cena bude v tomto případě avizovaných 500 Kč za rodinu. Pro děti máme připravenou relaxační místnost s hernou a dozorem, abyste si mohli v klidu vytvářet smyčku 😉

Přihlášky na akci naleznete zde: PŘIHLÁŠKA

Bližší informace o workshopu získáte na tel. 775 125 443 nebo na spolek@diapozitiv.cz

Exkurze do Podkušnohorského technického muzea v Mostě-Kopistech

Rádi bychom vás pozvali na exkurzi do Podkrušnohorského technického muzea v Mostě – Kopistech, která se koná v sobotu 26.3.2022 od 13:00 hodin. Sraz přihlášených účastníků je ve 12:45 hod. na parkovišti před muzeem.

Atmosféra autentického hlubinného dolu, v němž se muzeum nachází, podtrhuje vystavené historické exponáty. Muzeum umožňuje návštěvníkům mimo jiné „fárání“ do uměle vytvořené štoly. Expozice ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Atraktivní reálné expozice představují i rudné dobývání v Krušných horách. Dětem nabízí možnost vyzkoušet si práci dávných horníků v Krušných horách. Novinkou letošní sezóny je jízda po okružní železnici, kterou pro nás společně s  působivým výkladem průvodce připravilo muzeum zdarma (v ceně vstupenky, není nutno dokupovat).

Pokud by nám počasí přálo, můžeme se po exkurzi vydat na krátkou procházku k jezeru Most, které je vzdálené zhruba 2 km od muzea.

Přihlásit se na akci můžete nejpozději do 15.3.2022 zde:  PŘIHLÁŠKA

Jak se žije dětem s diabetem I. typu?

Tolik injekcí nebo infuzních setů si musí píchnout diabetik I. typu za jeden měsíc.  Za jeden měsíc……

 

Diabetes I. typu je autoimunní onemocnění, s nímž se snažíme každý den žít.

 

 

NE, opravdu jsme neonemocněli proto, že jsme jedli hodně sladkého…. NE, opravdu nejsme obézní, spíše naopak…. NE, opravdu nemusíme jíst „diapotraviny“, které ve skutečnosti nenabízejí žádné výhody oproti normálnímu jídlu…. NE, inzulin nemůžeme polykat v tabletách, rozložil by se nám v trávicím traktu a nepřešel by do krevního oběhu…. NE, zelí ani žádná jiná potravina hladinu cukru v krvi opravdu nesnižuje, to umí jen inzulin nebo pohyb…. NE, nemáme stejný typ diabetu jako většina starších lidí…. a doopravdy z diabetu nevyrosteme….

ANO, diabetes I. typu je závažné a nevyléčitelné onemocnění… ANO, i na ovoce si musíme píchat inzulin, protože obsahuje kromě vitamínů, minerálů a vlákniny také hodně sacharidů… ANO, opravdu si můžeme dát občas i dort na oslavě, nebo v létě zmrzlinu, když si na něj píchneme inzulin….

Prosíme naše paní učitelky a pány učitele, nenechte nás psát písemky a testy, a nezkoušejte nás, když nám není dobře, protože zrovna máme vysokou nebo nízkou hladinu cukru v krvi – náš mozek a někdy ani tělo v tuto chvíli nefungují, jak by se slušelo a patřilo…. neberte nám naše mobily a chytré hodinky, ovládáme si z nich inzulinové pumpy, suplují nám funkci slinivky…. a také prosíme kolemjdoucí, když nás uvidíte ležet někde venku na zemi a vypadáme jako opilí puberťáci, můžeme mít třeba zrovna hypoglykemii….nic není takové, jaké se na první pohled zdá….

Závažnost diabetu I. typu je upozaděna kvůli nízkému povědomí veřejnosti o této nevyléčitelné nemoci. Přesto, že máme šanci každý den bojovat, stále potřebujeme inzulin a náruč mámy a táty, když nám je někdy zle….. a taky vaše pochopení…. děkujeme !!!!

Vaše diabetické děti nejen z DIApozitivu ❤

 

 

Pozvánka na konferenci „Žít a hubnout pro zdraví“

Srdečně Vás zveme na konferenci Žít a hubnout pro zdraví, která proběhne v rámci Dne zdraví na nové radnici Prahy 12. Na konferenci budou přednášet odborníci na výživová, pohybová, zdravotní i psychologická témata. Pro mimopražské bude konference dostupná i v online světě.

Pro více informací navštivte stránky: https://www.stob.cz/cs/konference-zit-a-hubnout-pro-zdravi?utm_source=diapozitiv&utm_medium=pozvanka&utm_campaign=svetovy+den+obezity

FB událost: https://fb.me/e/36ZbQ8eki

Den zdraví se STOBem v Praze

Den zdraví se STOBem na nové radnici Prahy 12  se koná v sobotu 5. 3. 2022. Můžete se těšit na edukační výstavky s ochutnávkami, pohybové aktivity, širokou škálu odborných poraden, od měření složení těla, glykémie, osteoporózy, vyšetření zraku, přes testy zdatnosti až k odborným radám ohledně srdečně cévních onemocnění, zvýšeného cholesterolu nebo poruch lymfatického systému.

Pro více informací navštivte stránky: https://www.stob.cz/cs/svetovy-den-obezity-2022?utm_source=diapozitiv&utm_medium=pozvanka&utm_campaign=svetovy+den+obezity

FB událosthttps://fb.me/e/1Czu8lX0L

 

Webinář „Komplikace diabetu: Obezita“

Srdečně Vás zveme na nový cyklus webinářů Abbott Diabetes s názvem „Komplikace diabetu“.

První díl nás seznámí s problematikou obezity, která ve své vážné formě může vést až ke komplikacím v léčbě diabetu. Současně se dozvíme, jak obezitě předcházet a jaké jsou možnosti v dnešní moderní léčbě. Je nám velkou ctí, že webinář povede pan Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie z Instituty klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

První díl tohoto cyklu webinářů se uskuteční v úterý 15. února 2022 v 18:00 hodin.

Přihláška na webinář zde

Technické požadavky: k účasti na webináři potřebujete počítač připojený k internetu, s možností přehrávat zvuk a s nainstalovaným jedním z následujících prohlížečů:

 • Chrome verze 49 a vyšší (Doporučujeme 65 a vyšší)
 • Firefox verze 52 a vyšší (Doporučujeme 60 a vyšší)
 • Opera verze 40 a vyšší (Doporučujeme 41 a vyšší)
 • Microsoft Edge 79 a vyšší

Kompatibilitu vašeho systému si můžete též otestovat na odkazu zde, kliknutím na modré tlačítko „Test my connectivity“. Webovou kameru nebudete potřebovat.

Těšíme se na Vás!

PF 2022

Všem našim členům, příznivcům, sponzorům, dárcům a obchodním partnerům přejeme klidné vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů 🎄🥂

Edukační odpoledne aneb Cukrovky ani čertů se nebojíme 2021

S politováním oznamujeme všem, že již druhý rok se nebude konat v návaznosti na proticovidová vládní opatření naše oblíbená mikulášská akce 🙁

Věříme, že příští mikulášskou nadílku v roce 2022 si opět všichni užijeme……