Přejeme všem příjemné a pohodové Vánoce 🎄

Zveme Vás na virtuální konferenci Tělovýchovné lékařství 2020, která se koná ve dnech 13.-14.11.2020

Znáte Světový den štědrosti a dobrých skutků – Giving Tuesday?

Giving Tuesday je globální dárcovské hnutí. Kampaně se na tzv. “Štědré úterý” odehrávají téměř ve všech zemích světa.
Giving Tuesday letos připadá na úterý 1. prosince 2020. Slaví se vždy první úterý po Dni díkuvzdání.

Prosíme, podpořte náš projekt! Více informací naleznete zde:

https://www.giving-tuesday.cz/edukacni-centrum-diapozitiv/

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za posledních devět let se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci.
Každý se může zapojit způsobem, který je pro něho smysluplný. Neexistuje žádné omezení, jak dělat dobro. Každý projev štědrosti a každý dobrý skutek se počítá, byť jsou sebemenší. O darování a štědrosti je třeba mluvit. Kampaň inspiruje lidi po celém světě,
aby také konali dobré skutky a podporovali ty organizace, kterým věří. Krizi navzdory. Dobré skutky ani štědrost totiž nikdo nezakázal.

Děkujeme z celého srdce všem našim dárcům, sponzorům a pravidelným přispěvovatelům za jejich štědrost!

 

Jak na tukoproteinové jednotky v praxi

Otázek okolo správného počítání tukoproteinových jednotek je stále mnoho. Dovolujeme si proto sdílet perfektní článek MUDr. Lukáše Plachého, lékaře diabetologického oddělení Pediatrické kliniky FN Motol, který poskytl skvělému časopisu DIAstyl.

O tucích a bílkovinách je spíše známé, že snižují glykemický index potravy – zpomalují vstřebávání sacharidů ze střeva do krve a omezují tak vzestup glykemie po jídle. V případě klasických jídel nebývá třeba měnit dávku aplikovaného inzulinu s ohledem na množství tuků a bílkovin, které obsahují.

To však neplatí u potravin, které obsahují tuků nebo bílkovin opravdu hodně (např. pizza, lasagne, hamburger, …). Tuky i bílkoviny se totiž dokážou v lidském těle na glukózu částečně přeměnit v biochemické dráze zvané glukoneogeneze. Navíc stimulují tvorbu hormonů, které v lidském těle působí opačným způsobem než inzulin (např. glukagon). Tuky i bílkoviny tedy dovedou glykemii po jídle výrazně ovlivnit.

Tukoproteinová jednotka

Bylo zjištěno, že tuky a bílkoviny v jídle s energetickou hodnotou 100 kcal vyžadují přidání stejného množství inzulinu jako 10 g sacharidů (1 výměnná jednotka). Množství potravy obsahující energii 100 kcal v tucích a bílkovinách se proto nazývá jednou tukoproteinovou výměnnou jednotkou.

Účinek tuků a bílkovin je zpožděný

Na rozdíl od sacharidů se efekt tuků a bílkovin neprojeví bezprostředně, tuky a bílkoviny typicky glykemii zvyšují až s odstupem přibližně 1,5–2 hodiny po jídle. Jejich působení na glykemii je relativně dlouhé, může trvat i několik hodin (viz. Obrázek 1).

Zpožděný účinek tuků a bílkovin nám nedovoluje jednoduše zvýšit dávku inzulinu před jídlem. Takový inzulin by působil mnohem dříve, než by se začal projevovat efekt tuků a bílkovin. Následkem by tedy logicky byla hypoglykemie. U lidí, kteří jsou léčeni inzulinovými pery, může být konzumace jídel s vysokým obsahem tuků a bílkovin skutečným oříškem. Většinou se doporučuje aplikace standardního množství inzulinu před jídlem a následné podání druhé dávky inzulinu pokrývající tuky a bílkoviny s odstupem přibližně 1 hodinu po jídle. Jedinci léčení inzulinovou pumpou mohou v tomto případě profitovat z různých typů bolusů, které jejich pumpa umožňuje aplikovat.

Řešením je kombinovaný bolus

Ve většině případů používáme při léčbě diabetu inzulinovou pumpou jednoduchý bolus. Tento bolus funguje podobně jako aplikace inzulinu pomocí inzulinového pera, dané množství inzulinu je do podkoží celé aplikováno za relativně krátkou dobu. Alternativou k jednoduchému bolusu je rozložený bolus, v tomto případě nastavíme dobu, po kterou chceme, aby dané množství inzulinu bylo aplikováno. K pokrytí jídla, které kromě sacharidů, obsahuje i velké množství tuků a bílkovin, použijeme kombinaci obou výše zmíněných bolusů (tzv. kombinovaný bolus). Část inzulinu potřebnou k pokrytí sacharidů (např. na těsto pizzy) aplikujeme ihned, druhou část inzulinu, potřebnou k pokrytí tuků a bílkovin (např. na různé přísady na pizze – sýr, šunka, …) necháme rozložit do několika hodin. Délku rozložení bolusu volíme dle množství tukoproteinových jednotek, které dané jídlo obsahuje – čím více tukoproteinových jednotek, tím delší doba rozložení kombinovaného bolusu (viz. Tabulka 1).

Vyzkoušejme si to na příkladu

Pokrytí jídla s relativně vysokým obsahem tuků a bílkovin pomocí inzulinové pumpy si názorně ukážeme na konkrétním příkladu pizzy Hawai, kterou jsme využili při edukačním sezení s dětmi, které jsou léčeny s diabetem v našem centru. Dle informací z pizzerie, 300 g naší pizzy Hawai obsahuje 80 g sacharidů, 27 g bílkovin a 15 g tuků. Energetickou hodnotu bílkovin vypočítáme vynásobením množství proteinů v gramech číslem 4 (1 g bílkoviny má energetickou hodnotu 4 kcal), energetickou hodnotu tuků vypočítáme vynásobením množství tuků v gramech číslem 9 (1 g tuku má energetickou hodnotu 9 kcal). Tímto způsobem zjistíme, že naše pizza obsahuje v bílkovinách energii 108 kcal a v tucích 135 kcal, v tucích a bílkovinách tedy dohromady 243 kcal. Pokud jedna tukoproteinová jednotka odpovídá 100 kcal tuků a bílkovin (viz výše), 300 g pizzy Hawai obsahuje kromě 8 sacharidových výměnných jednotek navíc 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek (odpovídá 24 g sacharidů, 1 VJ=10 g sacharidů). Těchto 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek by způsobilo hyperglykemii, pokud by s nimi nebylo počítáno a nebyly adekvátně pokryty inzulinem.

Pizzu pokryjeme inzulinem pomocí kombinovaného bolusu. Celkové množství sacharidů do bolusového kalkulátoru zadáme 104 g (80 g sacharidů pizza obsahuje, dalších 24 g přidáme na pokrytí tuků a bílkovin). Z celkového bolusu budeme 77 % aplikovat okamžitě (80 g sacharidů odpovídá 77 % z celkového množství 104 g sacharidů), zbylých 23 % z celkového bolusu rozložíme (24 g sacharidů získaných přeměněním z tuků a bílkovin odpovídá 23 % z celkového množství 104 g sacharidů). Dle Tabulky 1 určíme, že kombinovaný bolus rozložíme na 4 hodiny (pizza obsahuje 2,4 tukoproteinových výměnných jednotek). Celé schéma aplikace kombinovaného bolusu shrnuje Obrázek 2.

Nedejte se odradit zdánlivou složitostí

Výpočet tukoproteinových výměnných jednotek vypadá na první pohled složitě. Důležité je, že se ale v praktickém životě týká pouze několika málo jídel. Pokud si jednou tukoproteinové jednotky u své oblíbené pizzy nebo hamburgeru spočítáme, můžeme tento výpočet použít kdykoli si dané jídlo budeme chtít dát znovu. Při opakovaném použití kombinovaného bolusu na stejné jídlo je vhodné upravit množství inzulinu i poměr rozložení dávky inzulinu mezi jednotlivými složkami kombinovaného bolusu podle předchozí zkušenosti.

Zdroj: www.diastyl.cz

 

Ceník Medtronic Czechia s.r.o. platný od 1.11.2020

SmyčkaFest 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že edukační víkend SmyčkaFest 2020, který se měl konat ve dnech 27.11.-29.11.2020 v hotelu Medlov, je zrušen.

O případném novém termínu akce v roce 2021 Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

Nový termín SmyčkaFest 2020: 27.11.-29.11.2020

Přihlášky na tento edukační víkend se budou otevírat s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v průběhu října 2020. Odkaz k přihlášení poté naleznete zde.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k této akci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu petra.mrackova@diapozitiv.cz

Smutné oznámení 🖤

S obrovskou bolestí v srdci si dovoluji všem oznámit, že naše Radka, naše vždy pozitivní a usměvavá Radka, moje top nej kamarádka, moje kolegyně v DIApozitivu a naše milá a šikovná místopředsedkyně, paní ing. Radka Pechrová, dne 17.10.2020 nečekaně zemřela. 
Prosím, zapalte si za Radku svíčku, vzpomínejte na ní jen v tom nejlepším a v paměti ji uchovejte tak, jak jsme ji všichni znali…..pořád rozesmátou 🖤🖤🖤
   PM

 

 

 

Užiteční pomocníci – kalkulačka tukoproteinových jednotek a kalorické tabulky

Chtěli byste si do svého mobilu stáhnout kalkulačku tukoproteinových jednotek, či kalorické tabulky? Stačí jen naskenovat příslušné QR kódy – za jejich vytvoření patří díky Martinovi Škareckému 👍

 

 

Jídla bohatá na tuky a bílkoviny aneb Jak na tukoproteinové jednotky

Děti s diabetem 1. typu jsou zvyklé počítat ve své stravě pouze obsah sacharidů. Tento přístup je vhodný pro většinu jídel. V případě vysokého obsahu tuků a bílkovin, ale často následuje výrazný vzestup glykémie po jídle.

Děti s diabetem 1. typu jsou zvyklé počítat ve své stravě pouze obsah sacharidů. Tento přístup je vhodný pro většinu jídel. V případě vysokého obsahu tuků a bílkovin (např. pizza, hamburger, lasagne), ale často následuje výrazný vzestup glykémie po jídle, který může trvat i déle než 5 h. Tento vzestup je způsoben tím, že se bílkoviny i tuky v organismu postupně přeměňují na glukózu. Svou roli jistě hraje i nižší glykemický index (jídlo se dostává pomaleji ze žaludku do tenkého střeva).

Existuje několik metod pokrytí stravy bohaté na tuky a bílkoviny inzulinem. Nejčastěji doporučujeme postup s využitím tzv. tukoproteinových jednotek, kdy každých 100 kcal tuků nebo bílkovin počítáme jako 10 g sacharidů (tedy jednu výměnnou jednotku). Do bolusového kalkulátoru zadáme množství sacharidů navýšené o tuto hodnotu. Pokud používáme inzulínovou pompu, využijeme kombinovaný bolus; standardní a rozloženou část bolusu rozdělíme v poměru 50:50, bolus rozložíme na 3-7 h v závislosti na počtu tukoproteinových jednotek (čím více tukoproteinových jednotek, tím delší doba rozložení).

Metoda s využitím tukoproteinových jednotek je efektivní metodou řešení vzestupu glykémie následující po jídlech bohatých na tuky a bílkoviny.

Poděkování za tento velmi užitečný článek patří týmu pracovníků Dětského diabetologického centra Fakultní nemocnice v Motole.

Zdroj:  https://www.detskydiabetes.cz

 

Budget CGM platný od 01.10.2020

1. český společný DiaKongres pro pacienty a lékaře

Darujeme k MiniMed 640G infuzní sety, zásobníky, nabíječku Guardian 2 Link a zavaděč pro senzory Enlite

Z přebytků po výměně inzulinové pumpy jedné z našich členek darujeme za odvoz teflonové kolmé infuzní sety Quick Set 9mm/60cm,  zásobníky 1,8 ml,  a nabíječku Guardian 2 Link – vše k inzulinové pumpě MiniMed 640G. K dispozici je též zavaděč pro senzory Enlite.

Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@diapozitiv.cz

K vyzvednutí pouze osobně po předchozí domluvě na adrese našeho spolku – Hrdlovská 649, Osek, okr. Teplice.

Edukační diavíkend Osek 18.9.-20.9.2020

Ubytovací i edukační kapacita našeho edukačního víkendu je naplněna. Stále se však můžete přihlásit, zaevidujeme Vás jako náhradníky. 
Prosím, mějte na paměti, že k ubytování je možno se přihlásit, pouze pokud objednáváte ubytování pro TŘI  A  VÍCE  osob !!! Ubytovat jednotlivce ani dvě osoby na jeden bungalov bohužel není kapacitně možné. Děkujeme za pochopení.

Zveme naše členy i nečleny na edukační diavíkend, který se bude konat ve dnech 18.9.-20.9.2020 v autokempu Osek.

Celý víkend se ponese ve znamení edukace o stravě a tukoproteinových jednotkách v jídelníčku diabetiků a diabetických dětí. Přednášet bude certifikovaný výživový poradce Jiří Bořek, vaše individuální otázky k Nightscoutu a AAps bude zodpovídat Martin Škarecký, a navštíví nás i Kája Peterková s novinkami týkajících se inzulinové pumpy t:slim X2 (Tandem)  a senzorů Dexcom.

Cena pro členy spolku je 500,- Kč/osobu/víkend, pro nečleny 1400,- Kč/osobu/víkend.

Tato cena zahrnuje 2x ubytování v bungalovech, parkovné, páteční grilování, sobotní plnou penzi ve vyhlášené restauraci Horal Osek (cca 100 m od bungalovů), a animační program pro děti.

Pokud byste se chtěli zúčastnit jen přednášky, cena pro nečleny je 400,- Kč/osobu. Tato cena zahrnuje edukaci a oběd.

Upozornění: bungalovy jsou pro 4-6 osob, jednotlivci proto nemohou být ubytováni z důvodu malé kapacity. Ubytování objednávejte pouze pro tři a více osob.

Na edukačním víkendu bude přítomna MUDr. Petra Pelcová – Hamzová, diabetoložka z karlovarského diacentra.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 775 125 443.

Přihlášky na akci naleznete ZDE

Těšíme se na Vás !!!

Nevíte, kam na výlet? Pojeďte s námi na skalní hrad Sloup!

Přihlášky na tuto akci naleznete ZDE

Diabetické děti ve školách a školských zařízeních

Začátek školního roku je pro mnohé rodiče diabetických dětí, hlavně prvňáčků, téměř noční můrou.

Jak zajistím píchnutí inzulinu perem? Bude paní učitelka dohlížet na podání bolusu na inzulinové pumpě? Vezmou mého prvňáčka do školní družiny? A co na to školní jídelna?

Z níže uvedeného stanoviska MŠMT, které se podařilo získat FN Motol, vyplývá nejasnost a nesystémovost v této problematice, a míra pomoci pedagogů při péči o diabetické dítě ve škole či mateřské školce je vždy jen na jejich dobré vůli.

MŠMT se tento problém snaží řešit již dlouhou dobu, ale bohužel konkrétních výsledků jsme se zatím nedočkali. K dispozici máme pouze několik různých vyjádření a stanovisek, které vydalo MŠMT v průběhu posledních 4 let, jasná, pevná a v praxi aplikovatelná pravidla jsou však zatím v nedohlednu. O dalším vývoji této problematiky vás budeme na našem webu informovat, a také si o ní můžeme popovídat na 1. českém společném diakongresu pro pacienty a lékaře, který se koná dne 12.9.2020. Bližší informace o kongresu naleznete ZDE

Níže uvedené stanovisko si můžete stáhnout v pdf formátu zde:  Poskytovani_zdravotnich_sluzeb_ve_skolach_MSMT

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz