Webinář „Diabetes a sport“

rádi bychom Vás jménem týmu Abbott Diabetes Care pozvali na již šestý webinář na téma „Diabetes a sport“, který i tentokrát povede MUDr. Hana Krejčí, PhD. z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha. Webinář se uskuteční ve středu 26. května 2021 v 18:00 a můžete se na něj přihlásit již nyní kliknutím na tlačítko níže:

Přihlásit na webinář

Technické požadavky, aby vše proběhlo hladce
K účasti na webináři potřebujete počítač připojený k internetu, s možností přehrávat zvuk a s nainstalovaným jedním z následujících prohlížečů:

 • Chrome verze 49 a vyšší (Doporučujeme 65 a vyšší)
 • Firefox verze 52 a vyšší (Doporučujeme 60 a vyšší)
 • Opera verze 40 a vyšší (Doporučujeme 41 a vyšší)
 • Microsoft Edge 79 a vyšší

Kompatibilitu vašeho systému si můžete též otestovat na odkazu zde, kliknutím na modré tlačítko „Test my connectivity“. Webovou kameru nebudete potřebovat.

Těšíme se na vás!

Vydejte se s námi do pískovcového skalního města Tisá po stopách fantasy Letopisů Narnie

Přihlášky na akci naleznete ZDE

Očkování proti COVID-19 – aktualizace k 1.5.2021 – rozšíření skupiny diabetiků

Vzhledem k vyšší dostupnosti očkovacích látek byl zrušen požadavek nutnosti dalších komorbidit u osob s diabetem léčeným perorálními antidiabetiky nebo inzulinem. Došlo tedy k rozšíření této skupiny. V souvislosti s tím byla prodloužena platnost kódů u první skupiny do 15. května.

Od 3. května do 15. června se k očkování proti covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se budou pomocí kódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu.

Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR.

Jak se žije puberťákovi s diabetem I. typu „na smyčce“ ?

Možná si pokládáte otázku, zda mají hybridní uzavřené smyčky opravdu až takový vliv na dobrou kompenzaci diabetu. Přinášíme vám dva ukázkové grafy z nighscoutu jednoho našeho pacienta.

Puberťák Martin trpí diabetem I. typu od svých pěti let. Za pár týdnů mu bude už šestnáct, takže s diabetem žije téměř jedenáct let. Martin je velmi štíhlý – 162 cm/51 kg, nesportuje,  ale zato  je to opravdu velký jedlík – protože přeci „jsem ve vývinu, mami“…..  🤦‍♀️😜

Od jara 2019 Martin používá neoficiální pacientskou smyčku AndroidAPS.

Na grafech níže jsou jeho vynikající výsledky naprosto zřetelné. Srovnali jsme jeden dubnový týden v roce 2019, kdy Martin začal AAPS používat, s dubnovým týdnem v roce 2021, tedy po dvou letech jeho života na smyčce. Výsledky vidíte sami 💪👌👏

Glykovaný hemoglobin  ► duben 2019 – 62                          Time in range   ► duben 2019 – 38,7%

                                           ► duben 2021 – 32  😮                                                ► duben 2021 – 80,3% 😮

TIR (% času stráveného v doporučeném rozsahu glykémií) je v našem případě nastavené v přísnějším pásmu 3,5 – 8 mmol/l. Za zmínku stojí také pozitivní změna standardní odchylky, která Martinovi klesla z 3,6 na 1,9.

Týdenní rozložení glykémií duben 2019
Týdenní rozložení glykémií duben 2021
A co na Martina a jeho výsledky říká motolský web o diabetu s aplikací Jak na tom jsem? 

A jak se ke smyčce a svým výsledkům staví sám Martin?  „Bez smyčky už bych bejt nechtěl, to byl vopruz. Ještě trochu poladím hyper a hypa, a bude to ok, mami…..“ 😄

Nechcete některou z hybridních uzavřených smyček také zkusit, zmírnit tak své každodenní starosti s diabetem a přitom dosahovat lepších výsledků než dříve? Poraďte se se svým ošetřujícím diabetologem, zda by pro vás byl tento způsob léčby diabetu vhodný, a pojďme na to 😉

Očkování proti COVID-19 pro chronicky nemocné osoby

Rádi bychom vás upozornili na možnost očkování osob s vybraným chronickým onemocněním, kam spadají  jak dospělí diabetici, tak i diabetici od 16 let (ti by měli být očkováni vakcínou Moderna). Tyto osoby se mohou od 24. března 2021 přihlašovat k očkování přes centrální rezervační systém zde https://registrace.mzcr.cz/ s použitím unikátního kódu, který osoba získá od ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčí. Na očkovacím místě se bude zdravotní stav navíc prokazovat lékařskou zprávou, aby nedocházelo ke zneužívání kódů. Více informací k vybraným diagnózám a postupu naleznete v letáku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vhodnost očkování vždy nejdříve konzultujte se svým ošetřujícím lékařem !!!

Zdroj: http://www.mzcr.cz

První zkušenosti s oficiálními uzavřenými okruhy MiniMed 780G a Tandem Control IQ

Dovolujeme si sdílet super článek MUDr. Kláry Sochorové z Kliniky diabetologie pražského IKEM, který uveřejnil nejrozšířenější časopis pro diabetiky DIAstyl.

Jak lékaři, tak i samotní pacienti s diabetem se velmi dlouho těšili na oficiální uvedení uzavřeného okruhu neboli systému, který propojuje inzulinovou pumpu a kontinuální monitor glukózy za pomoci chytrého algoritmu samostatně dávkujícího inzulin. Vývoj uzavřených okruhů probíhal déle než 20 let, přesto se zdál reálný výhled na jejich uvedení na trh nekonečný. Někteří pacienti již dokonce nechtěli na příchod komerčních přístrojů tak dlouho čekat a vytvořili si podobné systémy sami doma. Od roku 2017 se ve světě konečně začaly objevovat první certifikované systémy a v současné době je komerčně dostupných již 5 různých uzavřených okruhů. Dva z nich byly koncem roku 2020 uvedeny i na český trh – MiniMed 780G a Tandem Control IQ.

Hybridní uzavřené okruhy jsou první generací technologií, která svému uživateli šetří práci věnovanou cukrovce. Všechny předchozí technologie (inzulinové pumpy, senzory, bolusové kalkulátory) sice dokáží zlepšit kompenzaci diabetu, ale za cenu zvýšení pacientovy každodenní zátěže diabetem. Zlepšení glykemické kompenzace a zároveň méně času věnovaného diabetu jsou dva největší přínosy, proč mají pacienti i lékaři z příchodu hybridních uzavřených okruhů radost.

Jak uzavřený okruh funguje?

Senzor pro kontinuální monitoraci glukózy odesílá informace o hladině glukózy a jejím trendu do inzulinové pumpy, která na jejich základě spočítá a aplikuje dávku bazálního inzulinu tak, aby se hladina glukózy přiblížila cílové hodnotě (obvykle 5,5–6,1 mmol/l dle typu systému). Pokud k udržení stabilní hladiny glukózy bazální inzulin nestačí, podá pumpa sama i malý korekční bolus. Když systém naopak předpovídá pokles hladiny glukózy či hypoglykémii, na chvíli sníží nebo zcela vypne výdej bazálního inzulinu. Díky těmto automatickým funkcím dokáže uzavřený okruh v noci a mezi jídly udržovat hladinu glukózy blízko cílové hodnoty.

Současná generace uzavřených okruhů však nepracuje zcela samostatně – označují se proto jako „hybridní“. Stále je potřeba, aby uživatel aplikoval bolusy před jídlem. Uživatel do bolusového kalkulátoru pumpy zadá, kolik gramů sacharidů plánuje sníst a pumpa spočítá bolus k jídlu. Nespočítá-li uživatel sacharidy v jídle úplně přesně a hladina glukózy po jídle výrazně stoupá nebo klesá, uzavřený okruh se snaží tyto nedostatky napravit snížením či zvýšením bazální dávky inzulinu, případně aplikací korekčních bolusů. Kdyby však uživatel sacharidy do pumpy vůbec nezadával, nevěděl by uzavřený okruh o nadcházejícím jídle, nestíhal by reagovat na rychlé výkyvy hladiny glukózy a docházelo by ke zbytečnému rozkolísání glykémií po jídle. Při používání hybridního uzavřeného okruhu je proto důležité umět co nejlépe počítat sacharidy a zadávat je do pumpy.

Obrázek 1: Záznam z hybridního uzavřeného okruhu MiniMed 780G: Růžová barva znázorňuje automatický bazál pumpy. Uživatel zadal 3 bolusy k jídlům dle obsahu sacharidů. Během dne se pohyboval se 96% času v cílovém rozmezí 3,9-10 mmol/l a neměl žádné hypoglykémie. 

Jaké jsou výsledky léčby?

Současné komerční uzavřené okruhy jsou navržené tak, aby se snažily uživatele udržet co nejvíce času v cílovém rozmezí 3,9–10 mmol/l. Jak MiniMed 780G, tak Tandem Control IQ dokáží při správném nastavení udržet uživatele v tomto rozmezí více než 75% času a přitom minimalizovat výskyt hypoglykémií (na <3% času). U většiny uživatelů se jedná o lepší výsledky kompenzace, než měli při předchozím „ručním“ zvládání diabetu.

Díky tomu, že uzavřený okruh aktualizuje dávku inzulinu každých 5 minut, klesá u jeho uživatelů variabilita (rozkolísanost) glykémií a glykemický profil je celkově stabilnější. Nedochází k extrémním vzestupům po jídle, ani k rychlým poklesům po korekci vysoké glykémie.

Většina uživatelů si po přepnutí na uzavřený okruh všimne toho, že se prakticky každé ráno budí s glykémií kolem 5–7 mmol/l. Zatímco majitel pumpy klidně spí, uzavřený okruh se snaží automatickým dávkováním inzulinu zkorigovat vysokou či nízkou glykémii do cílového rozmezí. Oba hybridní uzavřené okruhy umí velice efektivně zkompenzovat hladinu glukózy během noci a rána, aniž by přitom rušily spánek zbytečnými alarmy či výstrahami.

Jaké jsou rozdíly mezi MiniMed a Tandem okruhy?

Systémy MiniMed 780G a Tandem Control IQ se liší jak svými algoritmy (způsob, jakým pumpa počítá dávku inzulinu), tak možnostmi zásahu do fungování uzavřeného okruhu. Protože každý ze systémů pracuje trochu jinak, bude pravděpodobně více vyhovovat jinému typu uživatele. Z našich dosavadních zkušeností je systém MiniMed 780G oblíbený zejména u pacientů, kteří do léčby diabetu nechtějí nebo nemohou často zasahovat. Tandem Control IQ si zase chválí uživatelé, kteří se chtějí aktivně podílet na „ladění“ své kompenzace.

Hybridní uzavřený okruh MiniMed 780G má schopnost se učit. Během prvních dnů používání pumpy v ručním režimu vypozoruje obvyklé dávky inzulinu, z nichž následně vychází při určování automatického bazálu i autokorekčních bolusů. Uživatel může ovlivnit efektivitu systému změnou sacharidového poměru, případně změnou cílové glykémie či aktivního inzulinu. Není však možné změnit citlivost na inzulin (tu si systém počítá sám), ani z vlastní iniciativy podávat korekční bolusy. Algoritmus se učí průběžně, při počítání dávek inzulinu bere v potaz historii dávkování inzulinu i dva týdny nazpět.

U Tandem Control IQ má uživatel více možností, jak funkci uzavřeného okruhu aktivně ovlivnit. To může být u zkušených uživatelů výhodné při snaze dosáhnout co nejtěsnější kompenzace diabetu. Nedostatek zkušeností, ochoty či prostoru ladit nastavení (na straně pacienta či lékaře) však může efektivitu algoritmu naopak limitovat. Pro správnou funkci je třeba mít dobře nastavené bazální dávky inzulinu i bolusový kalkulátor. Z nich totiž algoritmus vychází při počítání automatického bazálu, korekčních bolusů i bolusů k jídlu. Pumpa bere dále v úvahu tělesnou hmotnost a průměrnou celkovou denní spotřebu inzulinu, proto je dobré tato nastavení udržovat v pumpě aktuální. Jediný parametr, který nelze přenastavit, je doba působení inzulinu. Ta je pro uzavřený okruh fixně nastavena na 5 hodin – hodnotu blízkou skutečné délce působení současných inzulinových analog.

Jaké další nové funkce uzavřené okruhy mají?

Možnost aktualizace softwaru

V případě novinek na trhu inzulinových pump museli jejich uživatelé pumpy tradičně čekat, než jejich pumpě doběhne 4letá záruka. Oba hybridní uzavřené okruhy již mají naštěstí možnost aktualizace softwaru. Objeví-li se nová softwarová funkce, může uživatel bezdrátově (u MiniMed) či přes USB kabel (u Tandem) aktualizovat software své pumpy a nemusí čekat na výměnu celého přístroje.

Sledování na mobilu

Systém MiniMed 780G umožňuje sledovat stav pumpy a senzoru v aplikaci MiniMed Mobile na mobilním telefonu. V aplikaci Carelink Connect lze nastavit i vzdálené sledování další osobou, např. rodičem či partnerem. Při využívání mobilní aplikace se také automaticky stahují data z pumpy a senzoru do programu Carelink, z nějž je možné záznamy exportovat a zaslat lékaři.

U systému Tandem Control IQ zatím nelze sledovat stav pumpy v mobilu (aplikace t:connect, která to umožňuje, zatím není dostupná na českém trhu), ale je možné sledovat alespoň hodnoty ze senzoru v aplikaci Dexcom G6, případně připojit další osobu na vzdálené sledování pomocí aplikace Dexcom Follow.

Mód fyzické aktivity

Na obou uzavřených okruzích je možné nastavit dočasně vyšší cíl glukózy na hodnoty v rozmezí 7,8–8,9 mmol/l (dle typu systému). Dočasný cíl se doporučuje nastavit 0,5–1 hodinu před plánovanou fyzickou aktivitou, aby měl algoritmus čas cílit na vyšší glykémie a aplikoval méně inzulinu. Mód fyzické aktivity dokáže snížit riziko hypoglykémie během aerobní fyzické aktivity. U dlouhotrvající fyzické aktivity je však stále vhodné průběžně doplňovat menší množství sacharidů. Naopak u silových sportů většinou není třeba tento mód zapínat, protože nedochází k bezprostřednímu snížení potřeby inzulinu. Systém Tandem Control IQ má kromě režimu sportu i mód spánku, při kterém pumpa naopak cílí na těsnější hodnoty, ale neaplikuje korekční bolusy.

 

Jak se starat o senzor a místo vpichu?

Aby uzavřený okruh správně fungoval, je třeba mít funkční místo vpichu kanyly i senzoru. Uživatel by proto měl přepichovat kanylu každé 2-3 dny a důsledně střídat místa vpichu. I sebelépe automaticky spočítaná dávka inzulinu totiž nebude fungovat, bude-li aplikována do nefunkčního či starého místa vpichu. Na selhání kanyly může na uzavřeném okruhu upozornit např. dlouhodobá hyperglykémie, která neklesá ani přes maximální výdej bazálního inzulinu a korekčních bolusů.

Pro přesné dávkování inzulinu je důležité, aby systém dostával přesné informace o hladině glukózy ze senzoru. Senzory Medtronic (k systému MiniMed 780G) je zatím stále potřeba kalibrovat hodnotou z glukometru. Senzory Dexcom (k systému Tandem Control IQ) se sice při zadání vstupního kódu kalibrovat nemusí, uživatel ale může kalibraci vložit, má-li pocit, že senzor měří nepřesně. Kalibrace obou senzorů je vhodné provádět při stabilní glykémii a nekalibrovat v hypo- či hyperglykémii.

U uzavřených okruhů důrazně nedoporučujeme používat senzory po skončení oficiální doby jejich životnosti. Při „restartování“ či „prodlužování“ senzoru nelze zaručit, že bude měřit dostatečně přesné hodnoty pro automatické dávkování inzulinu. Je rizikové používat nepřesný senzor, na jehož základě by pumpa mohla automaticky aplikovat chybnou dávku inzulinu a způsobit tak hypo- či hyperglykémii. Úhrada senzorů zdravotní pojišťovnou je v ČR jedna z nejštědřejších na světě a i když uživatelům některých systémů nevydrží plně hrazené senzory 100% času v roce, nestojí jejich prodlužování za riziko automatického předávkování či poddávkování inzulinem.

Zdroj: http://www.diastyl.cz

Nabídka antigenních testů a respirátorů KN95

Kompatibilita inzulinových pump MiniMed a senzorů Enlite a Guardian

Ztrácíte se v kompatibilitě jednotlivých senzorů a inzulinových pump od společnosti Medtronic Czechia s.r.o.? Přehledná tabulka vám nyní vše vyjasní 😊

Tabulku naleznete i ke stažení ve formátu pdf zde: Přehled kompatibility zařízení pro CGM

Time in range – co se pod tím skrývá?

Výraz TIME IN RANGE slýcháváme čím dál častěji. Co si pod tím máme představit? Odpověď naleznete v pěkném edukačním videu níže.

 

 

 

Nevíte, jak na bolus wizard a propočty inzulinové citlivosti a sacharidového poměru?

Chcete vědět, jak používat bolus wizard u systému MiniMed 640G, jak si spočítat inzulinovou citlivost nebo sacharidový poměr? Pomoc vám přináší tyto edukační letáky.

Letáky také naleznete ke stažení zde: Použití kalkulátoru bolus wizard

Očkování chronicky nemocných osob

Osoby s chronickými onemocněními či zdravotními stavy, které jsou podle vědeckých studií ohroženými z důvodu vysoké pravděpodobnosti těžkého průběhu covid-19, je nutné očkovat přednostně. Mezi ně patří i pacienti s diabetem, vždy se ale nejdříve poraďte se svým lékařem.

Chronicky nemocné osoby se mohou nechat očkovat:

 1. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován či hospitalizován (centrum specializované péče/specializovaná klinika/ambulance),
 2. u praktického lékaře,
 3. v očkovacím místě při splnění podmínky věku/profese.

Okruh osob a způsob přihlašování se na každém místě trochu liší:

1. Zdravotnické zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován nebo hospitalizován

(centrum specializované péče, specializovaná klinika, ambulance)

KOHO: pacienty, kteří se léči na specializovaném pracovišti, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem podle tabulky prioritizace skupin:

vyšší priorita:

 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
 • obezita (BMI > 35 kg/m²)
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
 • onkologické onemocnění
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

 

nižší priorita:

 • vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2m rozestupů apod.
 • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

JAK: centrum osloví své pacienty/pacient sám zkontaktuje centrum

2. Praktický lékař

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

KOHO: své pacienty, které má v „kartotéce” a u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob (70+) – pacienty s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK: praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví

 

3. Očkovací místo

KOHO: osoby starší 70 let, pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení, zdravotnické pracovníky

JAK: je nutné se registrovat přes centrální rezervační systém (více viz článek o centrálním rezervačním systému)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Informace týkající se očkování proti COVID-19

Ztrácíte se v informacích o očkování proti COVID-19?  Přinášíme vám vše přehledně a srozumitelně vysvětlené. Jakmile obdržíme další informace, naleznete je na našem webu.

Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách

V rámci České pediatrické společnosti ČLS JEP se podařilo iniciovat vytvoření Pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, učitelé, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.

Cílem pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách je zlepšit postavení dětí s chronickým onemocněním ve školách a školkách. Důvodem pro ustavení této organizační složky jsou stále častěji se vyskytující situace, kdy je dětem vyžadujícím občasnou asistenci či dohled nad aplikací léků ve školských zařízeních odmítán přístup ke vzdělání. Příčinou aktuálního neuspokojivého stavu je nedostatečná právní úprava, která by řešila podávání nutné medikace ve školách. Jako typický příklad lze zmínit dítě s diabetem 1. typu, problémy podobného rázu ale vídáme též u dětí s epilepsií či astmatem.

Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.

Aktuálně je pracovní skupina v tomto složení:

Bc. Anna Arellanesová – Česká asociace pro vzácná onemocnění
MUDr. Simona Bělohlávková – Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
MUDr. Jiřina Dvořáková – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP
PhDr. Lenka Felcmannová, PhD. – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Mgr. Agáta Jankovská – Aliance pro individualizovanou podporu
Mgr. Josef Haláček – Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov
Mgr. Michaela Knížová – Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
MUDr. Lenka Petruželková, PhD. – Česká diabetologická společnost ČLS JEP
Mgr. Veronika Plachá – právní služby
MUDr. Lukáš Plachý – Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Prim. MUDr. Lucie Procházková – Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Mgr. Edita Satínská, PhD. – Katedra speciální pedagogiky, PF Ostravské univerzity, Ostrava
Zdeňka Staňková – Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Vedoucí této Pracovní skupiny je prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Jako první krok pracovní skupina připravila základní informace o problematice začleňování chronicky nemocných dětí do škol a školek určené ředitelům těchto institucí a vzor smlouvy mezi školou a rodiči dětí vyžadující zvláštní péči z důvodu chronického onemocnění.

Potřebné dokumenty: 
Diabetes 1. typu – Informace pro školu
Průvodní dopis ke smlouvě
Smlouva mezi školou a rodiči
Příloha č. 2 – Plán péče o dítě ve škole

Anonymní dotazník – příspěvek na péči pro diabetické děti

Rodiče diabetických dětí se na nás často obrací s otázkou, proč panují tak velké rozdíly v přiznávání příspěvku na péči pro jejich děti. Je to díky nesystematičnosti a základní nejednotnosti v posuzování diadětí ze strany posudkových lékařů OSSZ, při odvoláních se navíc ukazuje, že posudková komise MPSV má často ve svých řadách maximálně pediatra, ale žádného odborného lékaře – diabetologa nebo endokrinologa.

V příkladech z praxe se poté stává, že posudkový lékař OSSZ nebo posudková komise MPSV u devítileté diabetické dívky (která používá moderní technologie typu AAPS a nově se učí započítávat TUKOPROTEINOVÉ jednotky) napíše ve zdůvodnění úplného odebrání příspěvku na péči větu „ve svém věku a s ohledem na dobu trvání diabetu v délce šest let musí již umět počítat VÝMĚNNÉ jednotky sama“. Velmi oblíbený slovní obrat z posudků, který nám rodiče citují, je věta „oprávněná osoba nepotřebuje oproti svým vrstevníkům v základní životní potřebě stravování mimořádnou péči“.

Běžně se tak stává, že například 13ti letá dívka s diabetem, celiakií, a lehkou mentální retardací příspěvek na péči nemá přiznaný, a na druhé straně naší republiky 17ti letý chlapec „pouze“ s diabetem pobírá II. stupeň příspěvku na péči. Mezi další nešvary systému posuzování patří často plošné odebírání příspěvku na péči po dovršení desátého či patnáctého roku věku diadítěte.

Celkový dojem z posuzování diadětí lze shrnout do známého rčení „jiný kraj, jiný mrav“. To ale rozhodně není v tomto případě správné.

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění anonymního dotazníku ZDE, jehož výsledky budou použity pro jednání se senátory a se zástupci MPSV vedoucí ke sjednocení příspěvku na péči pro diabetické děti.

Pokud byste nám chtěli sdělit i Vy své zkušenosti s příspěvkem na péči pro Vaše diabetické dítě, můžete nás kontaktovat na našem e-mailu spolek@diapozitiv.cz

Děkujeme Vám za spolupráci 💗

Webinář – hybridní uzavřená smyčka Minimed 780G