Něco málo o diabetu

Co je diabetes?

Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Příčinou je buď nedostatek inzulínu v důsledku jeho snížené sekrece, anebo je sekrece inzulínu zpočátku dostatečná, ale periferní tkáně jsou na jeho působení rezistentní. Kromě metabolismu cukrů je narušen také metabolismus bílkovin a tuků, důsledkem čehož je narušen celý energetický metabolismus.

Závažnější formou je diabetes I. typu, neboť je při něm vyšší náchylnost k akutním komplikacím. Navíc tím, že se objevuje obvykle v mladším věku, trvá jako onemocnění déle a tím stoupá riziko chronických komplikací (poškození zraku, ledvin, oběhového systému atd.).

V případě diabetu se hovoří o celosvětové epidemii, jelikož prevalence diabetu má dlouhodobě hrozivě vzrůstající trend. Podle Mezinárodní federace diabetu (International Diabetes Federation, IDF) bylo v roce 2011 v celém světě na 366 milionů diabetiků, z nich přibližně polovina nediagnostikovaných a neléčených. Ve stejném roce způsobil diabetes 4,6 milionů úmrtí.

Zdroj: www.uzis.cz

Diabetes mellitus I. typu

Tento typ diabetu postihuje v převážné většině děti, je nevyléčitelný. Někdy se mu říká „dětská cukrovka“, nebo také „jednička“. Nesouvisí s tím, zda je dítě hubené, štíhlé, či obézní. Nesouvisí ani s tím, zda dítě jedlo hodně sladkého, ani na tom, jaké byly jeho stravovací zvyklosti.  Nikdo za vznik diabetu I. typu tedy nemůže. Tento typ diabetu se projevuje častým močením, velikou žízní, zvýšenou únavou, spavostí, hubnutím a samozřejmě zvýšenou hladinou cukru v krvi. Slinivka břišní již neprodukuje téměř žádný nebo žádný hormon inzulin. Inzulin je nutno celoživotně podávat buď pomocí inzulinového pera, nebo inzulinovou pumpou. Velkým pomocníkem při zvládání této nemoci jsou také senzory ke kontinuálnímu měření glykemie a další moderní technologie.

 

Diabetes mellitus II. typu

Tento typ diabetu je častým onemocněním starších lidí – odtud tedy jeho laický název „stařecká cukrovka“ neboli „dvojka“. Lze ho léčit různými způsoby. Vzniká proto, že slinivka sice inzulin produkuje, ale tělo na něj neumí reagovat, ztrácí k němu vnímavost. Tento typ diabetu bývá dáván do souvislosti se špatným zdravotním stylem, nedostatkem pohybu a obezitou. Léčí se několika způsoby. Řadě lidí s nadváhou pomůže, když výrazněji zhubnou. První léčbou je tedy dieta. Nestačí-li dieta, je možné zkusit léčbu perorálními antidiabetiky – tabletami, a tím zkusit zvýšit vnímavost těla k inzulinu. Pokud ani tento způsob není úspěšný, přechází se na inzulinovou terapii.

Ostatní typy diabetu

Mezi ostatní typy diabetu se řadí např. gestační diabetes (těhotenská cukrovka), dále typy LADA, MODY. Tyto typy diabetu však nejsou rozšířeny tak hojně, jako například diabetes II. typu.