Proč jsme vznikli

Spolek DIApozitiv, z. s., vznikl  za účelem pomoci dětem i dospělým, kteří onemocněli diabetem.

Činnost spolku DIApozitiv, z.  s., lze rozdělit do šesti základních kategorií:

  • organizace kulturních a sportovních akcí, organizace jednodenních edukačních seminářů a  pobytových edukačních víkendů
  • zprostředkování přednášek týkajících se používání moderních technologií v léčbě diabetu, především se zaměřením na Nightscout, AndroidAps a další technologie
  • poskytování informací o rozsahu úhrad zdravotní péče, sociálních dávek, a ostatních záležitostí týkajících se diabetiků
  • zápůjčky odborné literatury a zdravotních pomůcek pro diabetiky
  • pomoc rodinám při zařazování diabetických dětí do předškolních a školních zařízení,
  • spolupráce se zdravotnickými zařízeními, lékaři, ostatními spolky zabývajících se především pomocí diabetikům, a spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci zdravotních pomůcek pro diabetiky