Kdo jsme

Spolek DIApozitiv, z. s., vznikl na podzim roku 2018 za účelem pomoci dětem i dospělým, kteří onemocněli diabetem.

Čím se zabýváme? 

Činnost spolku DIApozitiv, z. s., lze rozdělit do šesti základních kategorií:

  • organizace kulturních a sportovních akcí, organizace jednodenních edukačních seminářů a  pobytových edukačních víkendů
  • zprostředkování přednášek týkajících se používání moderních technologií v diabetu, především se zaměřením na AAPS a Nightscout
  • poskytování informací o rozsahu úhrad zdravotní péče, sociálních dávek, a ostatních záležitostí týkajících se diabetiků
  • zápůjčky odborné literatury a zdravotních pomůcek pro diabetiky
  • pomoc rodinám při zařazování diabetických dětí do předškolních a školních zařízení
  • spolupráce se zdravotnickými zařízeními, lékaři, ostatními spolky zabývajících se především pomocí diabetikům, a spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci zdravotních pomůcek pro diabetiky

Informace ze spolkového rejstříku naleznete zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1031413&typ=UPLNY