Měsíc: Prosinec 2023

Sbírka Nadačního fondu Univerzity Karlovy

S hrůzou jsme včera sledovali situaci okolo střelby na filozofické fakultě Univerzity Karlovy….. Žádná slova na světě nevyjádří bolest, kterou cítíme…… Upřímnou soustrast všem rodinám, které ztratily své děti 🖤 Pomozte i Vy, prosím:  Sbírka Nadačního fondu UK podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na FF UK