Metodika VZP platná od 1.12.2019

Ceník senzorů DEXCOM od 1.12.2019

Ceník inzulinových pump Tandem včetně příslušenství od 1.12.2019

14. listopad je Světovým dnem diabetu – World diabetes day

Proč je Světový den diabetu zrovna 14. 11. ?

Je to den narození jednoho z objevitelů inzulinu Sira Fredericka Grant Bantinga ( * 14.11.1891), který spolu s dr. Charlesem Herbertem Bestem v roce 1921 v Torontu objevili inzulin. Pro stále stoupající počet diabetiků se Mezinárodní federace diabetu (IDF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1991 rozhodly pro Světový den diabetu. Do celosvětové kampaně je zapojeno mnoho organizací a  miliony lidí z celého světa.

Proč je logem modrý kruh? 

Toto logo zobrazuje sílu a globálně identifikuje diabetes jako takový. Je to globální symbol cukrovky, který označuje jednotu celosvětového společenství diabetiků jako odezvu na existující pandemii.

Uzavřená smyčka JE realitou

S laskavým svolením MUDr. Jana Šoupala, Ph.D., Vám přinášíme část prezentace s názvem „Uzavřený okruh – současný stav a budoucnost“ , kterou jsme měli možnost vidět a slyšet na kongresu Technologie v diabetologii v Plzni.

Tentokrát se dozvíte nejzákladnější informace o tzv. uzavřeném okruhu a tolik diskutovaných „pacientských“ APS.

 

 

 

Zdroj: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., Uzavřený okruh – současný stav a budoucnost

Nevíte, zda zvolit FGM či CGM?

S laskavým svolením MUDr. Jana Šoupala, Ph.D., Vám přinášíme část jeho prezentace, kterou jsme měli možnost vidět a slyšet na kongresu Technologie v diabetologii v Plzni.  Doufáme, že zde najdete pomoc při rozhodování se, zda zvolit Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)  či Continuos Glucose Monotoring (Dexcom, Enlite).

 

Zdroj: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., FREESTYLE LIBRE /Nová úhrada a praktické poznámky

DIApozitiv, z. s. se zúčastnil říjnového kongresu Technologie v diabetologii v Plzni

Ve dnech 3.-5.10.2019  probíhal v plzeňském Parkhotel Congress centre Pilsen kongres „Technologie v diabetologii“. Tento kongres se konal pod záštitou České diabetologické společnosti a děkana LF UK v Plzni a pod odbornou garancí prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D., z Diabetologického centra I. interní kliniky FN v Plzni. Na programu byly připraveny po všechny tři dny velmi zajímavé přednášky a workshopy uznávaných kapacit z oboru diabetologie.

Kongresu jsme se zúčastnili ve složení Petra Mráčková, ing. Radka Pechrová a Martin Škarecký. Děkujeme tímto pořadateli Galén-Symposion s.r.o. Praha za umožnění účasti. 

V následujících příspěvcích Vám přineseme střípky z některých zajímavých prezentací.

Úhrady Dexcom G6 od 1.10.2019

Podzimní edukační diavíkend Kersko

Srdečně zveme naše členy na další edukační víkend, který se bude konat ve dnech 27.9.-29.9.2019  opět v krásném prostředí Kerska.

Těšit se můžeme na dva edukační bloky. V prvním bloku se dozvíme podrobnosti o inzulinové pumpě Tandem t:slim X2 a  senzoru Dexcom G6 , v druhém bloku se budeme věnovat YpsoPump systému. Edukačního víkendu se zúčastní také MUDr. Petra Pelcová-Hamzová z karlovarského diacentra. Pro děti budeme mít jako vždy připraveny odpolední aktivity a po večerním posezení u ohně také strašidelnou stezku odvahy.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

Motolský web o cukrovce v novém kabátě

V posledních dnech zaznamenala webová stránka  http://www.detskydiabetes.cz  velmi pozitivní změny. Tento web znají především rodiče diabetických dětí díky aplikaci „Zjisti, jak na tom jsi“,  kde je možné anonymně si porovnat glykovaný hemoglobin s ostatními diadětmi. Nyní na webu najdete nejen tuto aplikaci a rady o cukrovce, ale nově i různé videokurzy, seznam diabetologických center,  informace o registru ČENDA či  přehled pacientských organizací. Taktéž je připravována sekce o úhradách zdravotních pomůcek.

Tuto webovou stránku provozují pracovníci Dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Pracovní skupinou pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP,  za což jim patří veliké díky a poklona za velmi užitečný a pěkný web.

 

Nově hodnocené parametry v diabetologii

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l.

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l. Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání kontinuálního monitorování glukózy by čas strávený v doporučeném rozmezí měl být vyšší než 70%.

Rizikovým faktorem vzniku komplikací diabetu je i tzv. glykemická variabilita, tj. kolísání glykemie. Tu definujeme pomocí variabilního koeficientu (CV), který se vypočítá jako směrodatná odchylka (SD)/průměrná glykémie (Avg). Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání monitorování glukózy by CV mělo být <36%, abychom mohli označit glykémie za stabilní.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz

 

 

 

 

Nevíte, kam na výlet? Pojďte s námi po stopách princezny Krasomily a krále Miroslava!

DIApozitivní edukační víkend v Kersku v médiích

V posledním čísle nejčtenějšího časopisu o diabetu s příznačným názvem DIASTYL se dočtete o tom, jak probíhal náš květnový edukační víkend v Kersku.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným rodinám, naší milé diabetoložce MUDr. Petře Pelcové-Hamzové, a také Martinovi Škareckému za perfektní a zajímavou přednášku. Byli jste všichni opravdu skvělí!

Velké díky patří také všem sponzorům, Ústeckému kraji a senátorce MUDr. Aleně Dernerové za nezanedbatelné finanční příspěvky, a firmě Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o. za zajištění výborných klobás a špekáčků na večerní grilování.

Dárky pro děti zajistilo Město Osek, Všeobecná zdravotní pojišťovna, HC Verva Litvínov, ČEZ a.s., a Jitka Chudáčková – Allianz a.s.. Děkujeme! 

 

Nový glukometr One Drop Chrome

Elegantní, kompaktní, přesný, bezdrátový.  To je nový glukometr One Drop Chrome, který nabízí společnost Apple.

Chcete se o glukometru One Drop Chrome dozvědět více? Čtěte zde: https://onedrop.today/pages/chrome 

 

Víš, co je to glykovaný hemoglobin?

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je základním a nejdůležitějším ukazatelem kontroly diabetu. Ukazuje, jaké byly naše glykémie v posledních 4–8 týdnech.

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které má každý člověk v červených krvinkách. Ty plují krví a jsou omývány okolní glukózou. Část této glukózy se váže na hemoglobin a zůstává s ním spojená. Říkáme, že se hemoglobin glykuje. I člověk bez diabetu má tedy část svého hemoglobinu glykovanou. Čím více je glukózy v krvi, tím více je hemoglobin glykován. Množství glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v milimolech vztažených na mol hemoglobinu (tedy zkratkou mmol/mol). Glykovaný hemoglobin by se měl vyšetřit každé 3 až 4 měsíce, případně častěji.

Kompenzaci diabetu neposuzujeme pouze podle glykovaného hemoglobinu, přestože se jedná o důležitý ukazatel. Významná je také stálost glykémií (velké kolísání mezi hypoglykémiemi a hyperglykémiemi není optimální, i když glykovaný hemoglobin může být ještě příznivý) a výskyt těžkých hypoglykémií či ketoacidózy. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky, protože tím snižujeme riziko pozdních komplikací diabetu. Známe spolehlivé údaje o tom, jak se zrychlí nebo zpomalí nástup prvních známek poškození ledvin nebo očí podle určité hladiny glykovaného hemoglobinu. Zjednodušeně lze říci, že každých 10 mmol/mol navíc nad ideální hodnotu urychlí nástup prvních problémů o 10 let. Pokud máme hodnoty kolem 58 mmol/mol, máme šanci, že se nám komplikace vyhnou nebo se objeví jen v mírné formě ve vyšším věku. Na druhou stranu je dobré vědět, že o rychlosti nástupu pozdních komplikací diabetu rozhoduje také vnímavost každého člověka k vysokým glykémiím a věk při vzniku diabetu – tyto faktory ovlivnit nedokážeme.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz