Podzimní edukační diavíkend Kersko

Srdečně zveme naše členy na další edukační víkend, který se bude konat ve dnech 27.9.-29.9.2019  opět v krásném prostředí Kerska.

Těšit se můžeme na dva edukační bloky. V prvním bloku se dozvíme podrobnosti o inzulinové pumpě Tandem t:slim X2 a  senzoru Dexcom G6 , v druhém bloku se budeme věnovat YpsoPump systému. Edukačního víkendu se zúčastní také MUDr. Petra Pelcová-Hamzová z karlovarského diacentra. Pro děti budeme mít jako vždy připraveny odpolední aktivity a po večerním posezení u ohně také strašidelnou stezku odvahy.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

Motolský web o cukrovce v novém kabátě

V posledních dnech zaznamenala webová stránka  http://www.detskydiabetes.cz  velmi pozitivní změny. Tento web znají především rodiče diabetických dětí díky aplikaci „Zjisti, jak na tom jsi“,  kde je možné anonymně si porovnat glykovaný hemoglobin s ostatními diadětmi. Nyní na webu najdete nejen tuto aplikaci a rady o cukrovce, ale nově i různé videokurzy, seznam diabetologických center,  informace o registru ČENDA či  přehled pacientských organizací. Taktéž je připravována sekce o úhradách zdravotních pomůcek.

Tuto webovou stránku provozují pracovníci Dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Pracovní skupinou pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP,  za což jim patří veliké díky a poklona za velmi užitečný a pěkný web.

 

Nově hodnocené parametry v diabetologii

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l.

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l. Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání kontinuálního monitorování glukózy by čas strávený v doporučeném rozmezí měl být vyšší než 70%.

Rizikovým faktorem vzniku komplikací diabetu je i tzv. glykemická variabilita, tj. kolísání glykemie. Tu definujeme pomocí variabilního koeficientu (CV), který se vypočítá jako směrodatná odchylka (SD)/průměrná glykémie (Avg). Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání monitorování glukózy by CV mělo být <36%, abychom mohli označit glykémie za stabilní.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz

 

 

 

 

Nevíte, kam na výlet? Pojďte s námi po stopách princezny Krasomily a krále Miroslava!

DIApozitivní edukační víkend v Kersku v médiích

V posledním čísle nejčtenějšího časopisu o diabetu s příznačným názvem DIASTYL se dočtete o tom, jak probíhal náš květnový edukační víkend v Kersku.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným rodinám, naší milé diabetoložce MUDr. Petře Pelcové-Hamzové, a také Martinovi Škareckému za perfektní a zajímavou přednášku. Byli jste všichni opravdu skvělí!

Velké díky patří také všem sponzorům, Ústeckému kraji a senátorce MUDr. Aleně Dernerové za nezanedbatelné finanční příspěvky, a firmě Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o. za zajištění výborných klobás a špekáčků na večerní grilování.

Dárky pro děti zajistilo Město Osek, Všeobecná zdravotní pojišťovna, HC Verva Litvínov, ČEZ a.s., a Jitka Chudáčková – Allianz a.s.. Děkujeme! 

 

Nový glukometr One Drop Chrome

Elegantní, kompaktní, přesný, bezdrátový.  To je nový glukometr One Drop Chrome, který nabízí společnost Apple.

Chcete se o glukometru One Drop Chrome dozvědět více? Čtěte zde: https://onedrop.today/pages/chrome 

 

Víš, co je to glykovaný hemoglobin?

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je základním a nejdůležitějším ukazatelem kontroly diabetu. Ukazuje, jaké byly naše glykémie v posledních 4–8 týdnech.

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které má každý člověk v červených krvinkách. Ty plují krví a jsou omývány okolní glukózou. Část této glukózy se váže na hemoglobin a zůstává s ním spojená. Říkáme, že se hemoglobin glykuje. I člověk bez diabetu má tedy část svého hemoglobinu glykovanou. Čím více je glukózy v krvi, tím více je hemoglobin glykován. Množství glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v milimolech vztažených na mol hemoglobinu (tedy zkratkou mmol/mol). Glykovaný hemoglobin by se měl vyšetřit každé 3 až 4 měsíce, případně častěji.

Kompenzaci diabetu neposuzujeme pouze podle glykovaného hemoglobinu, přestože se jedná o důležitý ukazatel. Významná je také stálost glykémií (velké kolísání mezi hypoglykémiemi a hyperglykémiemi není optimální, i když glykovaný hemoglobin může být ještě příznivý) a výskyt těžkých hypoglykémií či ketoacidózy. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky, protože tím snižujeme riziko pozdních komplikací diabetu. Známe spolehlivé údaje o tom, jak se zrychlí nebo zpomalí nástup prvních známek poškození ledvin nebo očí podle určité hladiny glykovaného hemoglobinu. Zjednodušeně lze říci, že každých 10 mmol/mol navíc nad ideální hodnotu urychlí nástup prvních problémů o 10 let. Pokud máme hodnoty kolem 58 mmol/mol, máme šanci, že se nám komplikace vyhnou nebo se objeví jen v mírné formě ve vyšším věku. Na druhou stranu je dobré vědět, že o rychlosti nástupu pozdních komplikací diabetu rozhoduje také vnímavost každého člověka k vysokým glykémiím a věk při vzniku diabetu – tyto faktory ovlivnit nedokážeme.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz

Pozvánka na Noc snů do ZOO Praha a ZOO Děčín

Srdečně zveme naše členy na tradiční akci Noc snů do ZOO v Praze a v Děčíně.

Víte, proč a jak Noc snů v ZOO vznikla? Myšlenka uspořádat Noc snů se zrodila v roce 1996 v ZOO Rotterdam, která uspořádala večer pro dětské onkologické pacienty tamní nemocnice. Poté se rychle rozšířila do celého světa a o osm let později se k ní jako první česká zoologická zahrada připojila i děčínská ZOO. Postupně ji začaly realizovat i dalších české zoologické zahrady.

Noc snů je tedy akce speciálně určená pro dlouhodobě nemocné děti a děti s postižením (3-18 let), jejich rodiče a sourozence, pro které vybrané zoologické zahrady po celém světě připravují speciální večerní program. Letošní ročník se uskuteční v ZOO Praha v pátek 24. května od 19.00 hodin a v ZOO Děčín v pátek 7.6.2019 od 18,00 hodin.

Kapacita účastníků je omezena, přihlášky nám, prosím, zasílejte nejpozději do 20.5.2019.

 

 

 

iLet – projekt autonomní bionické slinivky břišní

Průkopnický projekt iLet autonomní bionické slinivky břišní získal dotaci ve výší 63 milionů amerických dolarů. Více se dočtete zde:

http://www.betabionics.com

Beta Bionics - iLet Bionic Pancreas

 

Znáte projekt PREDIA pro sourozence či děti diabetiků 1. typu ?

Diavíkend Kersko 2019

Srdečně zveme naše členy na edukační diavíkend v Kersku.  Věnovat se budeme  moderním technologiím v léčbě diabetu I. typu – velmi zajímavou přednášku má pro nás připravenou Martin Škarecký.

Tento projekt byl finančně podpořen z Fondu Ústeckého kraje. Děkujeme!

 

Kolik stojí léčba diabetika I. typu?

Jídla bohatá na tuky a bílkoviny: jak na ně?

Jsi dětský diabetik, a chceš vědět, jak na tom jsi? Tak si to checkni!

Metodika k Úhradovému katalogu VZP platná od 01.04.2019

Pokud nevíte, na jaké zdravotní pomůcky a v jaké výši máte nárok, pomůže Vám výtah z Metodiky k Úhradovému katalogu VZP.