Informace pro pedagogy o problematice právní úpravy medikace při diabetu I. typu

Stále častěji se setkáváme se situací, kdy je dětem s diabetem I. typu odmítán přístup ke vzdělání. Příčinou aktuálního neuspokojivého stavu je nedostatečná právní úprava, která by řešila podávání nutné medikace ve školách.

V rámci České pediatrické společnosti ČLS JEP se podařilo iniciovat vytvoření Pracovní skupiny pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Členy této neformální pracovní skupiny jsou lékaři, učitelé, právníci, psychologové, speciální pedagogové a zástupci pacientských organizací.

Jako první krok Pracovní skupina připravila základní informace o problematice diabetu 1. typu ve školách určené pedagogům a vzor smlouvy mezi školou a rodiči dětí vyžadující zvláštní péči z důvodu diabetu 1. typu. Tato smlouva a její Příloha 2 dává do souladu požadavky  školy i rodičů tak, aby péče o dítě s diabetem 1. typu zejména na prvním stupni dostala jasná pravidla.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Průvodní dopis ke smlouvě

Návrh smlouvy mezi školou a rodiči

Základní informace o diabetu I. typu pro školu

Návrh plánu péče o diabetické dítě ve škole

Zdroj: www.detskydiabetes.cz