Konference „Pacienti 2020“

Poslední únorový čtvrtek jsme se zúčastnili konference Pacienti 2020, která se konala v hotelu Olympik Praha. Na programu konference byla mimo jiné témata o právním rámci poskytování zdravotních služeb a nároku pacienta na tyto služby, o výjimečných úhradách zdravotních služeb, či například postavení pacienta a jeho zastupování pacientskou organizací či významy edukací pro pacienty a zvyšování jejich zdravotní gramotnosti.

Těm tématům, která byla na programu této konference a která se týkají diabetické veřejnosti,  se budeme postupně věnovat na našich edukačních dnech a víkendech.

Zdroj: http://www.androsa.cz