Znáte Světový den štědrosti a dobrých skutků – Giving Tuesday?

Giving Tuesday je globální dárcovské hnutí. Kampaně se na tzv. “Štědré úterý” odehrávají téměř ve všech zemích světa.
Giving Tuesday letos připadá na úterý 1. prosince 2020. Slaví se vždy první úterý po Dni díkuvzdání.

Prosíme, podpořte náš projekt! Více informací naleznete zde:

https://www.giving-tuesday.cz/edukacni-centrum-diapozitiv/

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za posledních devět let se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci.
Každý se může zapojit způsobem, který je pro něho smysluplný. Neexistuje žádné omezení, jak dělat dobro. Každý projev štědrosti a každý dobrý skutek se počítá, byť jsou sebemenší. O darování a štědrosti je třeba mluvit. Kampaň inspiruje lidi po celém světě,
aby také konali dobré skutky a podporovali ty organizace, kterým věří. Krizi navzdory. Dobré skutky ani štědrost totiž nikdo nezakázal.

Děkujeme z celého srdce všem našim dárcům, sponzorům a pravidelným přispěvovatelům za jejich štědrost!