Jaký mohu čerpat počet přijímačů a senzorů FreeStyle Libre?