DIApozitiv, z. s. se zúčastnil říjnového kongresu Technologie v diabetologii v Plzni

Ve dnech 3.-5.10.2019  probíhal v plzeňském Parkhotel Congress centre Pilsen kongres „Technologie v diabetologii“. Tento kongres se konal pod záštitou České diabetologické společnosti a děkana LF UK v Plzni a pod odbornou garancí prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D., z Diabetologického centra I. interní kliniky FN v Plzni. Na programu byly připraveny po všechny tři dny velmi zajímavé přednášky a workshopy uznávaných kapacit z oboru diabetologie.

Kongresu jsme se zúčastnili ve složení Petra Mráčková, ing. Radka Pechrová a Martin Škarecký. Děkujeme tímto pořadateli Galén-Symposion s.r.o. Praha za umožnění účasti. 

V následujících příspěvcích Vám přineseme střípky z některých zajímavých prezentací.