Diavíkend Kersko 2019

Srdečně zveme naše členy na edukační diavíkend v Kersku.  Věnovat se budeme  moderním technologiím v léčbě diabetu I. typu – velmi zajímavou přednášku má pro nás připravenou Martin Škarecký.

Tento projekt byl finančně podpořen z Fondu Ústeckého kraje. Děkujeme!