IKEM Praha hledá diabetiky I. typu do nové studie GIRO T1D

Intervenční klinická studie pro čerstvě diagnostikované diabetiky 1. typu. Centrum diabetologie IKEM se spolu s Klinikou dětí a dorostu FNKV věnuje dětem a mladým dospělým. Do první fáze studie právě hledáme pacienty ve věku 18-35 let, u kterých uplynulo maximálně 12 týdnů od diagnózy. Podmínkou je hlavně trvající produkce C-peptidu.

Zjistěte víc a ozvěte se koordinátorům studie, pokud máte nějaké otázky: https://www.girot1d.ikem.cz/

GIRO T1D Studie má číslo EUDRA CT No.: 2023-508514-42-00 a její zahájení bylo schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv dne 12. ledna 2024.

Zdroj: https://www.girot1d.ikem.cz