Nově hodnocené parametry v diabetologii

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l.

Díky neustále vzrůstajícímu používání kontinuální monitorace glykémie (CGM) je nově hodnoceným parametrem glykemické kontroly procento času strávené v doporučeném rozmezí 3,9-10 mmol/l. Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání kontinuálního monitorování glukózy by čas strávený v doporučeném rozmezí měl být vyšší než 70%.

Rizikovým faktorem vzniku komplikací diabetu je i tzv. glykemická variabilita, tj. kolísání glykemie. Tu definujeme pomocí variabilního koeficientu (CV), který se vypočítá jako směrodatná odchylka (SD)/průměrná glykémie (Avg). Dle doporučení mezinárodního konsenzu o využívání monitorování glukózy by CV mělo být <36%, abychom mohli označit glykémie za stabilní.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz