Průlom v prevenci diabetu I. typu – první lék určený k prevenci diabetu I. typu pro děti starší 8 let a pro dospělé.

V listopadu 2022 byl americkým regulačním úřadem FDA schválen preparát Tzield – první lék určený k prevenci diabetu I. typu pro děti starší 8 let a pro dospělé.

Účinnou látkou Tzieldu je teplizumab, biologický preparát, na jehož klinickém zkoušení se spolupodíleli též lékaři z ČR. Podle klinických studií tento moderní lék umožní oddálení vzniku diabetu a zahájení léčby inzulinem o několik let. Preparát je určen k použití dětem a dospělým, kteří dosud nemají diabetes, ale mají v krvi minimálně dvě autoprotilátky specifické pro diabetes 1. typu a začala se jim lehce zvyšovat glykémie.

V současné době se čeká na schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA), poté začne proces dovozu a úhrady této moderní terapie pro pacienty u nás.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz