Stále se rozhodujete, zda „smyčkovat“?

Překotný vývoj moderních technologií v léčbě diabetu jistě zaregistroval každý  dospělý diabetik i každý rodič diabetického dítěte.

Ne každý si však dokáže představit, jakou změnu používání těchto technologií může přinést. Ať se rozhodujete pro uzavřené smyčky certifikované či necertifikované, vězte, že po dobré edukaci a při správném používání smyčky budete velmi příjemně překvapeni.

Výsledky, které vidíte, patří 16 letému diabetickému chlapci, který od ledna 2019 používá jednu z uzavřených smyček. Graf znázorňuje vývoj jeho glykovaných hemoglobinů od roku 2015, a je pořízen z českého registru dětí s diabetem ČENDA, do kterého jsou zapojeni téměř všichni ambulantní diabetologové a diabetologická centra.

Nechcete některou z hybridních uzavřených smyček také zkusit, zmírnit tak své každodenní starosti s diabetem a přitom dosahovat lepších výsledků než dříve? Poraďte se se svým ošetřujícím diabetologem, zda by pro vás byl tento způsob léčby diabetu vhodný, a pojďme na to 😉