Víš, co je to glykovaný hemoglobin?

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je základním a nejdůležitějším ukazatelem kontroly diabetu. Ukazuje, jaké byly naše glykémie v posledních 4–8 týdnech.

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které má každý člověk v červených krvinkách. Ty plují krví a jsou omývány okolní glukózou. Část této glukózy se váže na hemoglobin a zůstává s ním spojená. Říkáme, že se hemoglobin glykuje. I člověk bez diabetu má tedy část svého hemoglobinu glykovanou. Čím více je glukózy v krvi, tím více je hemoglobin glykován. Množství glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v milimolech vztažených na mol hemoglobinu (tedy zkratkou mmol/mol). Glykovaný hemoglobin by se měl vyšetřit každé 3 až 4 měsíce, případně častěji.

Kompenzaci diabetu neposuzujeme pouze podle glykovaného hemoglobinu, přestože se jedná o důležitý ukazatel. Významná je také stálost glykémií (velké kolísání mezi hypoglykémiemi a hyperglykémiemi není optimální, i když glykovaný hemoglobin může být ještě příznivý) a výskyt těžkých hypoglykémií či ketoacidózy. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky, protože tím snižujeme riziko pozdních komplikací diabetu. Známe spolehlivé údaje o tom, jak se zrychlí nebo zpomalí nástup prvních známek poškození ledvin nebo očí podle určité hladiny glykovaného hemoglobinu. Zjednodušeně lze říci, že každých 10 mmol/mol navíc nad ideální hodnotu urychlí nástup prvních problémů o 10 let. Pokud máme hodnoty kolem 58 mmol/mol, máme šanci, že se nám komplikace vyhnou nebo se objeví jen v mírné formě ve vyšším věku. Na druhou stranu je dobré vědět, že o rychlosti nástupu pozdních komplikací diabetu rozhoduje také vnímavost každého člověka k vysokým glykémiím a věk při vzniku diabetu – tyto faktory ovlivnit nedokážeme.

Zdroj: http://www.detskydiabetes.cz